Binary

Satsen binary används för att ladda data från ett annat QlikView-dokument, inklusive section access-data. Layoutinformation läses inte in.

Observera: Endast en binary sats tillåts i skriptet, och det måste vara den första satsen i skriptet, till och med före SET-satserna som oftast finns i början av skriptet.

Syntax:  

binary [path] filename

Argument:  

Argument Beskrivning
filename Filens namn, inklusive filkomplementet .qvw.
path

Sökvägen till filen, antingen absolut eller relativt till den .qvw-fil som innehåller denna skriptrad. En absolut sökväg krävs om filen inte finns i QlikView-sökvägen.

  • absolut

    Exempel: c:\data\

  • relativt till det dokument som innehåller denna skriptrad.

    Exempel: data\