Time# - skript- och diagramfunktion

Time#() utvärderar ett uttryck som ett tidsvärde, i det tidsformat som har ställts in i laddningsskriptet eller operativsystemet, om inte en formatsträng finns..

Syntax:  

time#(text[, format])

Datatyp som returneras: dual

Argument:  

Argument Beskrivning
text

Textsträngen som ska utvärderas.

format Sträng som beskriver hur den resulterande tidsträngen ska formateras. Om den utelämnas används det korta datumformat, tidsformat och decimalavgränsare som har ställts in för operativsystemet.

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?