Num# - skript- och diagramfunktion

Num#() omvandlar en textsträng till ett numeriskt värde i det talformat som har ställts in i laddningsskriptet eller operativsystemet, om inte en formatsträng finns. Anpassade symboler för decimalavgränsare och tusentalsavgränsare är valbara parametrar.

Syntax:  

Num#(text[, format[, dec_sep [, thou_sep ] ] ])

Datatyp som returneras: dual

Argument:

Argument Beskrivning
text

Textsträngen som ska utvärderas.

format Sträng som beskriver hur den resulterande datumsträngen ska formateras. Om denna utelämnas används det talformat som definierats i operativsystemet.
dec_sep Sträng som specificerar decimalavgränsare. Om det utelämnas används det värde för MoneyDecimalSep som har angetts i laddningsskriptet.
thou_sep Sträng som specificerar tusendelsavgränsare. Om det utelämnas används det värde för MoneyThousandSep som har angetts i laddningsskriptet.

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?