Money# - skript- och diagramfunktion

Money#() omvandlar en textsträng till ett monetärt värde i det format som har ställts in i laddningsskriptet eller operativsystemet, om inte en formatsträng finns. Anpassade symboler för decimalavgränsare och tusentalsavgränsare är valbara parametrar.

Syntax:  

Money#(text[, format[, dec_sep [, thou_sep ] ] ])

Datatyp som returneras: dual

Argument:

Argument Beskrivning
text

Textsträngen som ska utvärderas.

format

Sträng som beskriver det förväntade indataformat som ska användas när strängen omvandlas till ett numeriskt intervall.

Om denna utelämnas används det monetära format som definierats i operativsystemet.

dec_sep Sträng som specificerar decimalavgränsare. Om det utelämnas används det värde för MoneyDecimalSep som har angetts i laddningsskriptet.
thou_sep Sträng som specificerar tusendelsavgränsare. Om det utelämnas används det värde för MoneyThousandSep som har angetts i laddningsskriptet.

money#-funktionen beter sig vanligtvis som num#-funktionen, men hämtar standardvärdena för decimal- och tusentalsavgränsare från variablerna för valutaformat eller från operativsystemets inställningar för valuta.

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?