Interval# - skript- och diagramfunktion

Interval#() utvärderar ett textuttryck som ett tidsintervall i formatet som har ställts in för operativsystemet, som standard eller i formatet som anges i det andra argumentet, om så är tillämpligt.

Syntax:  

Interval#(text[, format])

Datatyp som returneras: dual

Argument:

Argument Beskrivning
text

Textsträngen som ska utvärderas.

format

Sträng som beskriver det förväntade indataformat som ska användas när strängen omvandlas till ett numeriskt intervall.

Om den utelämnas används det korta datumformat, tidsformat och decimalavgränsare som har ställts in för operativsystemet.

Funktionen interval# omvandlar ett texttidsintervall till en numerisk motsvarighet.

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?