Date# - skript- och diagramfunktion

Date# konverterar en textsträng till numeriska data genom att tillämpa det datumformatsmönster som tillhandahålls eller, om sådant inte finns, standardmönstret för datumformat.

Syntax:  

Date#(text[, format])

Datatyp som returneras: dual

Argument:

Argument Beskrivning
text

Textsträngen som ska utvärderas.

format Sträng som beskriver hur den resulterande datumsträngen ska formateras. Om denna utelämnas används det datumformat som definierats i operativsystemet.

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?