QvdFieldName - skriptfunktion

Denna skriptfunktion returnerar namnet på fältnummer fieldno om något sådant finns i QVD-filen (annars NULL).

Syntax:  

QvdFieldName(filename , fieldno)

Argument:

Argument Beskrivning
filename

Namnet på en QVD-fil (inklusive sökväg om så krävs).

  • absolut

    Exempel: c:\data\

  • relativt till QlikView-dokumentsökvägen.

    Exempel: data\

  • URL-adress (HTTP eller FTP), som pekar till en plats på internet eller ett intranät.

    Exempel: http://www.qlik.com

fieldno Fältnumret (med början på 1) i den tabell som finns i QVD-filen.

Exempel:  

QvdFieldName ('MyFile.qvd', 3)

QvdFieldName ('C:\MyDir\MyFile.qvd', 5)