week - skript- och diagramfunktion

Denna funktion returnerar ett heltal som motsvarar veckonumret enligt ISO 8601. Veckonumret beräknas utifrån datumtolkningen av uttrycket, enligt standardtalformatet.

Syntax:  

week(timestamp [, first_week_day [, broken_weeks [, reference_day]]])

 

Typ av returdata: heltal

Argument:  

Argument Beskrivning
timestamp Det datum som ska utvärderas som en tidsangivelse eller det uttryck som resulterar i en tidsangivelse och ska konverteras, till exempel ”2012-10-12”.
first_week_day

Heltal som definierar vilken dag som ska användas som den första dagen i veckan. Som standard använder QlikView-funktioner måndag som den första dagen i en vecka. Följande värden kan användas:

 • 0 (= Måndag)
 • 1 (= Tisdag)
 • 2 (= Onsdag)
 • 3 (= Torsdag)
 • 4 (= Fredag)
 • 5 (= Lördag)
 • 6 (= Söndag)
broken_weeks

Inställningen definierar om veckor ska brytas eller inte.

Som standard använder QlikView-funktionerna obrutna veckor. Det betyder att:

 • Vissa år börjar vecka 1 i december, och andra år fortsätter vecka 52 eller 53 in i januari.
 • Vecka 1 har alltid minst 4 dagar i januari.

Alternativet är att använda brutna veckor.

 • Vecka 52 eller 53 fortsätter inte in i januari.
 • Vecka 1 börjar den 1 januari och är i de flesta fall inte en hel vecka.

Följande värden kan användas:

 • 0 (= använd obrutna veckor)
 • 1 (= använd brutna veckor)
reference_day

Inställningen definierar vilken dag i januari som ska ställas in som referensdag för att definiera vecka 1.