localtime - skript- och diagramfunktion

Denna funktion returnerar en tidsmarkör för aktuell tid från systemklockan för en angiven tidszon.

Syntax:  

LocalTime([timezone [, ignoreDST ]])

Typ av returdata: dual

Argument:  

Argument Beskrivning
timezone

timezone anges som en sträng som innehåller någon av de geografiska platser som anges under Tidszon i Kontrollpanelen i Windows för Datum och tid eller som en sträng i formatet "GMT+tt:mm".

Om ingen tidszon anges returneras den lokala tiden.

ignoreDST Om ignoreDST är -1 (True) ignoreras sommartid.

Exempel och resultat:  

Exemplen nedan bygger på den funktion som anropas den 2014-10-22 12:54:47 lokal tid, där den lokala tidszonen är GMT+01:00.

Exempel Resultat

localtime ()

Returnerar lokal tid 2014-10-22 12:54:47.

localtime ('London')

Returnerar lokal tid i London, 2014-10-22 11:54:47.

localtime ('GMT+02:00')

Returnerar lokal tid i tidszonen GMT+02:00, 2014-10-22 13:54:47.

localtime ('Paris',-1)

Returnerar lokal tid i Paris utan hänsyn till sommartid, 2014-10-22 11:54:47.