inmonthtodate - skript- och diagramfunktion

Returnerar True om timestamp ligger inom den del av månaden som innehåller base_date fram till och inklusive den sista millisekunden av base_date.

Syntax:  

InMonthToDate (timestamp, base_date, period_no)

Typ av returdata: Boolesk

Argument:  

Argument Beskrivning
timestamp Det datum du vill jämföra mot base_date.
base_date Datum som används för att utvärdera månaden.
period_no

Månadens startpunkt kan flyttas med period_no.period_no är ett heltal där värdet 0 anger den månad som innehåller base_date. Negativa värden i period_no anger föregående månader och positiva värden anger efterföljande månader.