inmonth - skript- och diagramfunktion

Denna funktion returnerar True om timestamp ligger inom den månad som innehåller base_date.

Syntax:  

InMonth (timestamp, base_date, period_no[, first_month_of_year])

Typ av returdata: Boolesk

Argument:  

Argument Beskrivning
timestamp Det datum du vill jämföra mot base_date.
base_date Datum som används för att utvärdera månaden.
period_no

Månadens startpunkt kan flyttas med period_no.period_no är ett heltal där värdet 0 anger den månad som innehåller base_date. Negativa värden i period_no anger föregående månader och positiva värden anger efterföljande månader.

first_month_of_year

Om du vill arbeta med (budget)år som inte börjar i januari kan du ange ett värde mellan 2 och 12 i first_month_of_year.