QlikWorld 2020 Global Conference. Join us to discover how to get the most from your data. Act fast. Register now and save.

Interna filer

Referenser till filer i QlikView-layouten

På flera ställen i QlikView-layouten kan man referera till externa filer som info, bakgrundsbilder osv. Man refererar till externa filer med en lokal sökväg eller URL.

Interna filer i QlikView-dokument

I vissa fall kan det vara bättre att inkludera filerna i QlikView-dokumentet.

Prefixet info till Load- och Select-satser i skriptet kan föregås (eller ersättas) av prefixet bundle. Externa filer kan då läsas och bäddas in i QlikView-dokumentet. De externa filerna krävs inte längre för att referera till fil-innehållet, utan QlikView-dokumentet blir portabelt.

Show info- och info-funktionerna använder automatiskt de inbäddade filerna när det är möjligt. Syntaxen för att explicit referera till de inbäddade info-filerna är:

qmem://fieldname/fieldvalue |

qmem://fieldname<index>

där index är det interna indexet av ett värde inom ett fält.

Exempel:  

'qmem://Country/Austria'

'qmem://MyField/34'

Interna filer i QlikViews programfil

En liten uppsättning standardbildfiler är inbäddade i själva QlikView-programmet, färdiga att användas i valfritt QlikView-dokument utan att det krävs särskilda förberedelser.

En uppsättning bild- och ljudfiler finns redan inbäddade i QlikViews programfil. De kan refereras direkt från layouten utan att särskild förberedelse krävs. Referenssyntaxen är:

qmem://<builtin>/filename

där filename är ett av de filnamn (med filtillägg) som visas nedan.

Exempel:  

'qmem://<builtin>/Arrow_N_G.png'

='qmem://<builtin>/Smiley'&if(sum(Result)<0,1,3)&'_Y.png'

Pilbilder

Du kan visa pilar i åtta riktningar och fyra färger. Filnamnen är kodade enligt följande: Ordet Arrow följt av en riktning ( _N,_NE, _E,_SE, _S, _SW, _W eller _NW ). Därefter följer eventuellt färgbeteckning. _G står för grön färg, _R för röd färg och _Y för gul färg. Om ingen färg anges i filnamnet anges en grå pil.

Andra bilder

Det finns ytterligare bilder i uppsättningen. De är vanligtvis tillgängliga i flera olika färger. Nedan finns en lista över tillgängliga bilder.

Check.png

Check_G.png

Cross.png

Cross_R.png

Minus.png

Minus_R.png

Plus.png

Plus_G.png

Smiley1.png

Smiley1_G.png

Smiley1_Y.png

Smiley2.png

Smiley2_B.png

Smiley2_Y.png

Smiley3.png

Smiley3_R.png

Smiley3_Y.png

Thumb1.png

Thumb2.png

Question.png

Question_G.png

Question_R.png

Question_Y.png

Exclamation.png

Exclamation_G.png

Exclamation_R.png

Exclamation_Y.png

 

Ljud

Ett antal ljudfiler (.wav) ingår även som bundlade resurser i QlikView, och är tillgängliga via följande sökvägar:

qmem://<bundled>/sounds/qv_bttn.wav

qmem://<bundled>/sounds/qv_can.wav

qmem://<bundled>/sounds/qv_clear.wav

qmem://<bundled>/sounds/qv_load.wav

qmem://<bundled>/sounds/qv_lock.wav

qmem://<bundled>/sounds/qv_menu.wav

qmem://<bundled>/sounds/qv_ok.wav

qmem://<bundled>/sounds/qv_redo.wav

qmem://<bundled>/sounds/qv_reex.wav

qmem://<bundled>/sounds/qv_save.wav

qmem://<bundled>/sounds/qv_scrpt.wav

qmem://<bundled>/sounds/qv_ulock.wav

qmem://<bundled>/sounds/qv_undo.wav

Observera: Denna förteckning kan komma att ändras i framtida QlikView-versioner.

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?