Dokumentfunktioner

Dessa funktioner kan användas både i diagram och i skriptet.

ReportComment(report_number)

Returnerar rapportens kommentar med det angivna numret inom det aktiva dokumentet.

ReportName(report_number)

Returnerar rapportens namn med det angivna numret inom det aktiva dokumentet.

ReportID(report_number)

Returnerar rapportens ID med det angivna numret inom det aktiva dokumentet.

ReportNumber(report_id_or_name)

Returnerar rapportens nummer med det angivna id-et eller namnet inom det aktiva dokumentet.

NoOfReports()

Returnerar antalet rapporter inom det aktiva dokumentet.

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?