QlikWorld 2020 Global Conference. Join us to discover how to get the most from your data. Act fast. Register now and save.

Datakällor som stöds i Direct Discovery

QlikViewDirect Discovery kan användas mot följande datakällor, både med 32-bitars och 64-bitars anslutningar.

  • ODBC/OLEDB-datakällor – allaODBC/OLEDB-källor stöds, däribland SQL Server, Teradata och Oracle.
  • Anpassade kopplingar med stöd för SQLSAP SQL-anslutning, anpassade QVX-anslutningar för SQL-kompatibel datalagring.

Både 32-bitars och 64-bitars anslutningar stöds.

SAP

För SAP kan Direct Discovery enbart användas med Qlik SAP SQL Connector, och detta kräver följande parametrar i SET-variabler:

SET DirectFieldColumnDelimiter=' ';
SET DirectIdentifierQuoteChar=' ';
 

SAP använder OpenSQL, som avgränsar kolumner med ett blanksteg i stället för ett komma, vilket innebär att set-satserna ovan skapar ett utbyte för att hantera skillnaden mellan ANSI SQL och OpenSQL.

Google Big Query

Direct Discovery kan användas med Google Big Query och kräver följande parametrar i de angivna variablerna:

SET DirectDistinctSupport=false;
SET DirectIdentifierQuoteChar='[]';
SET DirectIdentifierQuoteStyle='big query'
 

Google Big Query har inte stöd för SELECT DISTINCT eller kolumn-/tabellnamn med citattecken och har icke-ANSI-citatteckenkonfigurering med ”[ ]”.

MySQL och Microsoft Access

Direct Discovery kan användas tillsammans med MySQL och Microsoft Access men kan kräva följande parameter i de angivna variablerna på grund av de citattecken som används i dessa källor:

SET DirectIdentifierQuoteChar='``';

DB2, Oracle ochPostgreSQL

Direct Discovery kan användas tillsammans med DB2, Oracle och PostgreSQL men kan kräva följande parameter i de angivna variablerna på grund av de citattecken som används i dessa källor:

SET DirectIdentifierQuoteChar='""';

Sybase och MS SQL Server

Direct Discovery kan användas tillsammans med Sybase och MS SQL Server men kan kräva följande parameter i de angivna variablerna på grund av de citattecken som används i dessa källor:

SET DirectIdentifierQuoteChar='[]';

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?