QlikWorld 2020 – global konferens. Kom och upptäck hur du utnyttjar dina data på bästa sätt. Agera nu. Registrera dig nu och spara.

Skapa listboxar och tabellboxar med Direct Discovery

Listboxar

Listboxar kan skapas med DIMENSION-fält och MEASURE-fält. Vid användning av ett MEASURE-fält i ett listboxuttryck bör funktionen aggr() användas för att visa det aggregerade värdet för fältet MEASURE med ett DIMENSION-fält. Val som görs med DIMENSION-fält i en listbox genererar SQL-frågor om datakällan för att skapa den associativa tabellen i minnet.

DETAIL-fälten är inte tillgängliga i listboxar.

Observera:

Eftersom listboxar enbart visar de unika värdena hos ett DIMENSION-fält använder den fråga som QlikView genererar för att visa listboxdata nyckelordet DISTINCT för att hämta data från databasen. Dock kräver en del databaser att frågan i stället inkluderar en GROUP BY-klass, i stället för nyckelordet DISTINCT. Om Direct Discovery-tabellen kommer från en databas som kräver GROUP BY kan du använda variabeln DirectDistinctSupport för att ändra standardbeteendet på DIMENSION-frågorna.

​Se: DirectDistinctSupport

Tabellboxar

Tabellboxar kan visa alla Direct Discovery-fälttyper som kan användas för att visa detaljer för poster som innehåller Direct Discovery-fält. Tabellboxar är de enda QlikView-objekt där fält med beteckningen DETAIL i Direct Query-load-satsen kan användas.

När Direct Discovery-fälten används i en tabellbox ställs en tröskelgräns in för att begränsa det antal rader som visas. Standardgränsen är 1 000 poster. Standardgränsinställningen kan ändras genom att man ställer in DirectTableBoxListThreshold-variabeln i laddningsskriptet. Exempel:

SET DirectTableBoxListThreshold=5000

Tröskelinställningen gäller enbart för tabellboxar som innehåller Direct Discovery-fält. Tabellboxar som endast innehåller minnesfält begränsas inte av DirectTableBoxListThreshold-inställningen.

Inga fält visas i tabellboxen förrän urvalet har färre poster än tröskelgränsen.

Direct Discovery-fälten kan blandas med minnesfält i en tabellbox. Tabellboxar som enbart innehåller Direct Discovery-fält måste innehålla ett DIMENSION-fält.

Tabellboxar med Direct Discovery-data visar alla valda rader även om de innehåller identiska data. Tabellboxar med minnesdata visar å andra sidan enbart någon av de markerade raderna när de innehåller identiska data.