Jokertecken i data

Man kan använda jokertecken i data. Det finns två olika godkända jokertecken: stjärnsymbolen, som tolkas som alla värden i ett fält, och en valfri symbol, som tolkas som alla övriga värden i detta fält.

Stjärnsymbolen

Stjärnsymbolen tolkas som alla (listade) värden i ett fält, det vill säga ett värde som listats någon annanstans i den här tabellen. Om den används i något av systemfälten (USERID, PASSWORD, NTNAME eller SERIAL) i en tabell som laddats i skriptets behörighetssektion, tolkas den som alla (även inte listade) möjliga värden i detta fält.

Stjärnsymbolen accepteras inte i informationsfiler. Den kan inte heller användas i nyckelfält, d.v.s. fält som länkar tabeller.

Det finns inget standardtecken för stjärnsymbolen, men ett sådant kan definieras i skriptet. För mer information om hur en star-sats skapas i skriptet, se Star.

OtherSymbol

Det kan i många fall vara av nytta att i en tabell definiera en symbol som representerar alla övriga värden, d.v.s. alla värden som inte uttryckligen finns i de data som laddats. Detta görs med hjälp av den speciella variabeln OtherSymbol. För att definiera denna OtherSymbol så att den behandlas som ‘alla övriga värden’, använd följande syntax:

SET OTHERSYMBOL=<sym>;

före en LOAD- eller SELECT-sats. <sym> kan vara valfri sträng.

När den definierade symbolen dyker upp i en intern tabell, definierar QlikView den som alla icke tidigare inlästa värden i fältet som innehåller symbolen. Värden som förekommer efter OtherSymbol kommer därför inte att beaktas.

För att nollställa denna funktion, använd

SET OTHERSYMBOL=;

Exempel:  

Table Customers

CustomerID Name
1 ABC Inc.
2 XYZ Inc.
3 ACME INC
+ Undefined

Table Orders

CustomerID Name
1 1234
3 1243
5 1248
7 1299

Skriv följande sats i skriptet före den punkt där den första av ovanstående tabeller laddas:

SET OTHERSYMBOL=+;

Referenser till CustomerID utöver 1, 2 eller 3, t.ex. att klicka på OrderID 1299, resulterar i Undefined under Name.

Observera: OtherSymbol är inte avsedd att användas för att skapa outer joins mellan tabeller.

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?