ColumnNo - diagramfunktion

ColumnNo() returnerar numret på den aktuella kolumnen inom det aktuella radsegmentet i en pivottabell. Första kolumnen är nummer 1.

Syntax:  

ColumnNo([total])

Argument:  

Argument Beskrivning
TOTAL

Om tabellen är endimensionell eller om kvalificeraren iTOTAL används som argument, motsvarar det aktuella kolumnsegmentet alltid hela kolumnen.

​Se: Definiera aggregeringens omfattning

Om pivottabellen har flera horisontella dimensioner, inbegriper det aktuella radsegmentet endast kolumner som har samma värden som den aktuella kolumnen i samtliga dimensionsrader utom den rad som visar den sista dimensionen i fältens inbördes sorteringsordning.Fältens inbördes sorteringsordning för horisontella dimensioner i pivottabeller definieras helt enkelt som dimensionernas ordning uppifrån och ned.

Exempel:  

if( ColumnNo( )=1, 0, sum( Sales ) / before( sum( Sales )))