Mod - skript- och diagramfunktion

Mod() är en modulofunktion som returnerar den icke-negativa återstoden av en heltalsdivison. Det första argumentet är dividenden, det andra argumentet är divisorn. Båda argumenten måste vara heltalsvärden.

Syntax:  

Mod(integer_number1, integer_number2)

Datatyp som returneras: heltal

Begränsningar:  

integer_number2 måste vara större än 0.

Exempel och resultat:  

Exempel Resultat

Mod( 7,2 )

Returnerar 1

Mod( 7.5,2 )

Returnerar NULL

Mod( 9,3 )

Returnerar 0

Mod( -4,3 )

Returnerar 2

Mod( 4,-3 )

Returnerar NULL

Mod( -4,-3 )

Returnerar NULL

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?