Floor - skript- och diagramfunktion

Floor() avrundar x nedåt till närmaste multipel av step [+ offset]. Standardvärdet för offset är 0.

Jämför med funktionen ceil som rundar av indata uppåt.

Syntax:  

Floor(x[, step[, offset]])

Datatyp som returneras: numeriska

Exempel och resultat:  

Exempel Resultat

Floor( 2,4 )

Returnerar 0

Floor( 4,2 )

Returnerar 4

Floor( 3.88 , 0.1 )

Returnerar 3,8

Floor( 3.88 , 5 )

Returnerar 0

Floor( 1.1 , 1 )

Returnerar 1

Floor( 1.1 , 1 , 0.5 )

Returnerar 0,5

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?