Fact - skript- och diagramfunktion

Fact() returnerar faktorn av ett positivt heltal x.

Syntax:  

Fact(x)

Datatyp som returneras: heltal

Begränsningar:  

Om talet x inte är ett heltal trunkeras det. Icke-positiva nummer returnerar NULL.

Exempel och resultat:  

Exempel Resultat

Fact( 1 )

Returnerar 1

Fact( 5 )

Returnerar 120 ( 1 * 2 * 3 * 4 * 5 = 120 )

Fact( -5 )

Returnerar NULL

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?