Fabs - skript- och diagramfunktion

Fabs() returnerar absolutvärdet för x. Resultatet blir ett positivt tal.

Syntax:  

fabs(x)

Datatyp som returneras: numeriska

Exempel och resultat:  

Exempel Resultat

fabs( 2.4 )

Returnerar 2,4
fabs( -3.8 ) Returnerar 3,8

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?