Verktygsfält

Verktygsfältet överst i webbläsaren innehåller följande ikoner:

Visar starturvalet i ett QlikView-dokument.
Backar ett steg i listan över gjorda val.
Går ett steg framåt i listan över gjorda val under förutsättning att Bakåt-knappen har använts dessförinnan.
Upphäver senast gjorda ändring av layouten.
Upprepar den senast ångrade layoutändringen.
Låser alla valda värden.
Låser upp alla låsta värden.
Öppnar aktuella val-fönstret.

Öppnar fönstret Anteckningar och kommentarer där du kan visa anteckningar.

​Se: Anteckningar och kommentarer

Öppnar dialogen Lager.

​Se: Lager

Öppnar dialogen Nytt arkobjekt där du kan välja ett objekt och dra det till arket.

​Se: Nytt arkobjekt

Öppnar dialogen Fält.

​Se: Fält

Öppnar dialogen Lägg till bokmärke. För att kunna komma åt ett delat bokmärke måste det läggas till från lagret. Från lagret väljer du Redigera och markerar Visa i mina favoriter.

​Se: Lägg till bokmärke (bokmärkesobjekt)

Öppnar en lista över alla bokmärken i dokumentet. Välj ett bokmärke för att ta bort det.
Listrutan innehåller en lista över alla bokmärken i dokumentet.
Listrutan innehåller en lista över alla rapporter i dokumentet.
Öppnar hjälpen.