Egenskaper cirkeldiagram: Presentation

Presentation

Utseende Välj ett utseende i listrutan.
Visa teckenförklaring Visar en teckenförklaring i diagrammet. Klicka på för att öppna popup-fönstret.

Popup-fönstret Inställningar för teckenförklaringar


Teckenförklaringsformat

Anger teckenförklaringsformatet.


Vertikal

Anger teckenförklaringens vertikala justering.


Radavstånd

Anger avståndet mellan objekten i teckenförklaringen.


Omvänd ordning

Markera den här kryssrutan om du vill vända på teckenförklaringens sorteringsordning.


Radbryt celltext

Om denna ruta är markerad bryts texten i teckenförklaringen i två eller fler rader.


Bakgrund

Här ställer man in diagrammets bakgrund. Följande alternativ finns:
Färg
Ritytan får en färgad bakgrund. Klicka på för att välja en färg.
Bild
Ritytan får en bildbakgrund. Klicka på för att byta bild.
Dynamisk bild
Ange en dynamisk formel för att visa en dynamisk bakgrundsbild som ändras med urvalet.

Genomskinlighet för bakgrund

Ange ett värde i rutan eller dra i kontrollen för att ange genomskinligheten för diagrammmet. Klicka på för att ange genomskinlighet.

Mer.../Mindre...

Allmänt

Dölj nollvärden

Om denna kryssruta är markerad, kommer alla kombinationer av de dimensionsfält som returnerar noll eller null för alla uttryck att utelämnas i uträkningen. Alternativet är förvalt.

Visa inte saknade värden

Om denna kryssruta är markerad, kommer alla kombinationer av de dimensionsfält som associeras endast med nullvärden i alla fält i alla uttryck att utelämnas i uträkningen. Alternativet är förvalt. I vissa fall kan det vara lämpligt att slå av funktionen, t.ex. om man vill räkna nullvärden i ett diagram.

Popup-etiketter

Markera denna kryssruta om dimensionernas och uttryckens värden ska visas som en popup-bubbla när markören förs över datapunkter i diagrammet.

Markera

Om denna kryssruta är markerad kommer den linje eller symbol som man hovrar över med musmarkören att framhävas för bättre överblick. Detta fungerar även i de teckenförklaringar där det är applicerbart.

Villkor för uträkning

Genom att skriva ett uttryck i denna textruta anger man ett villkor som måste vara uppfyllt för att diagrammet ska räknas ut. Om villkoret inte uppfylls, visas texten "Villkor för uträkning inte uppfyllt" i diagrammet. Värdet kan definieras som dynamisk formel. Klicka på för att öppna dialogen Redigera uttryck.

Format

Teckenförklaring

Klicka på för att ange vilken färg teckenförklaringen ska ha. Klicka på för att ange en teckenfärg. Klicka på för att ange ett teckensnitt.

Teckensnitt på bildrubrik

Klicka på för att ange ett teckensnitt för namnlisten.

Format för diagramtitel

Klicka på för att ange en teckensnittsfärg för diagrammets titel. Klicka på för att ange ett teckensnitt.

Aktiv namnlist

Om du vill ange en bakgrundsfärg för den aktiva namnlisten klickar du på . För att ange en teckenfärg klickar man på .

Inaktiv namnlist

Om du vill ange en bakgrundsfärg för den inaktiva namnlisten klickar du på . För att ange en teckenfärg klickar man på .

Använd ram

Markera denna kryssruta om arkobjektet ska omges av en ram. Klicka på för att ange ramens färg.

Kantbredd

Ange ett värde eller dra kontrollen för att ställa in bredden på kanten. Bredden anges i pixlar.

Runda hörn

Klicka på för att öppna popup-fönstret Rundade hörn.

Text

Text i diagram

Klicka på för att lägga till text i diagrammet.

Text

Texten som har lagts till under Text i diagram visas här.

Lutningsvinkel

Ange en vinkel mellan 0 och 360 grader för texten. 0 är standardvärde.

Horisontell justering

Anger den horisontella justeringen.

Överst

Den text som är vald i listan tvingas till förgrunden när ett diagram ritas.

Textformat

För att ange en bakgrundsfärg för texten klickar man på .
Klicka på för att ange en teckenfärg. Klicka på för att ange ett teckensnitt.

Storlek Placering

Anger placering och storlek för texten på objektet.