Egenskaper trattdiagram: Presentation

Presentation

Färgformat Här ställer man in diagrammets färgformat.
Orientering Här ställer man in diagrammets orientering.
Pipens bredd (%) Definierar bredden på trattens pip i procent av bredden på dess öppning.
Liggande Kryssa i denna ruta om trattens pip ska peka åt vänster eller uppåt.
Visa teckenförklaring Visar en teckenförklaring i diagrammet. Klicka på för att öppna popup-fönstret.
Bakgrund Här ställer man in diagrammets bakgrund. Följande alternativ finns:
Färg
Ritytan får en färgad bakgrund. Klicka på för att välja en färg.
Bild
Ritytan får en bildbakgrund. Klicka på för att byta bild.
Dynamisk bild
Ange en dynamisk formel för att visa en dynamisk bakgrundsbild som ändras med urvalet.
Genomskinlighet för bakgrund Ange ett värde i rutan eller dra i kontrollen för att ange genomskinligheten för diagrammmet.
Mer.../Mindre...

Allmänt

Popup-etiketter

Markera denna kryssruta om dimensionernas och uttryckens värden ska visas som en popup-bubbla när markören förs över datapunkter i diagrammet.

Dataproportioner

Denna inställning kontrollerar i vilken grad segmenten är proportionella mot underliggande data.
Lika höjd på segmenten
Ingen hänsyn tas till data. Varje segment ritas med samma höjd (bredd för horisontella trattdiagram) som alla andra. Är vanligtvis endast meningsfullt när tal visas i diagrammet.
Segmentets höjd motsvarar värdena
Varje segment ritas med den höjd (bredd för horisontella trattdiagram) som motsvarar de underliggande värdena.
Segmentets yta motsvarar värdena
Varje segment ritas med en yta som motsvarar de underliggande värdena.

Villkor för uträkning

Genom att skriva ett uttryck i denna textruta anger man ett villkor som måste vara uppfyllt för att diagrammet ska räknas ut. Om villkoret inte uppfylls, visas texten "Villkor för uträkning inte uppfyllt" i diagrammet. Värdet kan definieras som dynamisk formel. Klicka på för att öppna dialogen Redigera uttryck.

Format

Teckenförklaring

Klicka på för att ange vilken färg teckenförklaringen ska ha. Klicka på för att ange en teckenfärg. Klicka på för att ange ett teckensnitt.

Format för diagramtitel

Klicka på för att ange en teckensnittsfärg för diagrammets titel. Klicka på för att ange ett teckensnitt.

Teckensnitt på bildrubrik

Klicka på för att ange ett teckensnitt för namnlisten.

Aktiv namnlist

Om du vill ange en bakgrundsfärg för den aktiva namnlisten klickar du på . För att ange en teckenfärg klickar man på .

Inaktiv namnlist

Om du vill ange en bakgrundsfärg för den inaktiva namnlisten klickar du på . För att ange en teckenfärg klickar man på .

Använd ram

Markera denna kryssruta om arkobjektet ska omges av en ram. Klicka på för att ange ramens färg.

Kantbredd

Ange ett värde eller dra kontrollen för att ställa in bredden på kanten. Bredden anges i pixlar.

Runda hörn

Klicka på för att öppna popup-fönstret Rundade hörn.

Popup-fönstret Runda hörn

Välj

Fast

eller

Relativ

för hörnens rundhet och vilka hörn som ska justeras. Välj även

Kvadratisk form

genom att ange ett värde. 

Text

Text i diagram

Klicka på för att lägga till text i diagrammet.

Text

Texten som har lagts till under Text i diagram visas här.

Lutningsvinkel

Ange en vinkel mellan 0 och 360 grader för texten. 0 är standardvärde.

Horisontell justering

Anger den horisontella justeringen.

Överst

Den text som är vald i listan tvingas till förgrunden när ett diagram ritas.

Textformat

För att ange en bakgrundsfärg för texten klickar man på .
Klicka på för att ange en teckenfärg. Klicka på för att ange ett teckensnitt.

Storlek Placering

Anger placering och storlek för texten på objektet.