Knapp

Knappar används i QlikView för att utföra kommandon, för att exportera data till filer, för att starta andra applikationer eller för att utföra makron.

Högerklicka på objektet för att visa dess Objektmeny.

Knapp: Objektmeny

Objektmenyn kan öppnas i form av en kontextmeny genom att du högerklickar på ett arkobjekt eller klickar på ikonen i objektets namnlist (om denna visas).

Kommandona i menyn varierar beroende på om man använder WebView inifrån QlikView eller om man öppnar dokumentet via en webbläsare. Menyn innehåller följande kommandon:

Egenskaper...

Öppnar dialogen Egenskaper för det aktiva arkobjektet.

Anteckningar

Ger användare möjlighet att skapa och dela anteckningar om det aktuella objektet.

​Se: Anteckningar och kommentarer

Kopiera

Kopierar markerade arkobjekt till Urklipp. Denna funktion kopierar endast arkobjekt, inte data eller bilder.

Ta bort

Avlägsnar det valda objektet från arket.

Egenskaper knapp

Dialogen Egenskaper öppnas när man väljer Egenskaper från Objekt-menyn. Om kommandot Egenskaper är inaktivt har man antagligen inte de rättigheter som krävs för att göra förändringar i egenskapsdialogen.