Nyheter i QlikView 12

Här är några av de användbara nya och uppdaterade funktionerna i QlikView. Mer information finns i viktig information.

  • QlikView har samma QIX-motor som Qlik Sense vilket säkerställer att båda produkterna drar nytta av fortlöpande förbättringar av den underliggande motorn.

  • Förbättrade funktioner för pekskärm för AJAX-klienten.
  • Ett stort antal säkerhetsförbättringar har gjorts i alla delar av produkten. De flesta av dessa är inte synliga och kommer förmodligen inte att märkas eller innebära något förändrat beteende.

  • Qlik DataMarket Connector ger tillgång till data om exempelvis valutor, befolkning och väder.

  • Förbättrad gruppering av stora nodmängder och flera samtidiga användare i flernodsmiljöer.

Se de nya funktionerna i denna korta video:

Nyheter i QlikView 12

Dokumentation

  • Användardokumentation för de olika delarna i QlikView finns som online-hjälp.
  • Dokumentation för de uppdaterade skript- och diagramfunktionerna inklusive exempel.
  • Användardokumentation för QlikView-utvecklare finns tillgängliga som onlinehjälp.

Hjälpte den här informationen?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?