Gå till huvudinnehåll

Tredje arket: Customer Details

Det här arket fokuserar på kunder.

Vid det här laget kan du så mycket om att skapa dimensioner, mått och visualiseringar att vi gör beskrivningarna lite kortare. Det enda undantaget blir när du gör ändringar i egenskapspanelen. Om du behöver en repetition av det du har lärt dig hittills kan du gå tillbaka till föregående ämnen.

Customer Details-arket vid redigering
Customer Details sheet when editing

Lägga till filterrutor

 1. Lägga till filterrutan Period.
 2. Lägg till en ny filterruta med dimensionen Manager.

Lägga till spridningsdiagrammet

I spridningsdiagrammet används dimensionen Customer och måtten Sales och Quantity. Du behöver skapa måttet Quantity och sedan spara det som ett originalobjekt. Använd fältet Sales Qty och aggregeringen Sum. Eftersom fältet Sales Qty består av två ord måste du sätta parenteser runt det i uttrycket: [Sales Qty]. Uttrycket bör nu se ut så här: Sum ([Sales Qty])

I egenskapspanelen, nederst under Utseende, använder du inställningen Intervall för Y-axeln och X-axeln för att utesluta den negativa delen av axlarna.

Du märkte säkert att vi lade till två mått i spridningsdiagrammet. Spridningsdiagrammet används för att visualisera relationen mellan två eller tre mått. I det här fallet jämförs måtten Sales och Quantity. Varje bubbla representerar ett dimensionsvärde för Customer. Den här visualiseringen bör kallas Customer Sales and Quantity.

Lägga till tabellen Customer KPIs

Tabellen som heter Customer KPIs använder dimensionen Customer.

Du lägger till fler kolumner till tabellen från Data i egenskapspanelen: använd måtten Sales, Quantity och Margin Percent, som är tillgängliga som original. Lägg till dem i ordningen som beskrivs ovan om du vill få samma ordningsföljd som i skärmdumpen.

För de två sista kolumnerna behöver kvarvarande mått skapas:

 • För måttet # of Invoices använder du följande uttryck:

  Count (Distinct [Invoice Number])

 • För måttet Average Sales per Invoice använder du följande uttryck:

  Sum(Sales)/Count(Distinct [Invoice Number])

Tips:

Kvalificeraren Distinct används i två av uttrycken. Genom att använda Distinct säkerställer du att ett fakturanummer bara räknas en gång, även om det förekommer flera gånger i datakällan. Distinct sorterar fram unika nummer. Observera att Distinct måste följas av ett blanksteg före fältnamnet.

Justera talformatet

 1. Klicka på Data i egenskapspanelen.

 2. Klicka på Sales och ställ in TalformatValuta.

 3. Stäng måttet genom att klicka på det.
 4. Klicka på Quantity och ställ in TalformatTal (1 000).

 5. Stäng måttet genom att klicka på det.
 6. Klicka på Margin Percent och ställ in TalformatTal (12,3 %).

 7. Stäng måttet genom att klicka på det.
 8. Klicka på Average Sales per Invoice och ställ in TalformatValuta.

 9. Stäng måttet genom att klicka på det.

Konvertera tabellen Customer KPIs till en pivottabell

Genom att ändra tabellen Anpassade KPI:er till en pivottabell kan du ta med ytterligare dimensioner eller mått och organisera om dem för att kunna analysera data på ett mer flexibelt och användbart sätt.

Pivottabellen visar dimensioner och mått i form av rader och kolumner i en tabell. I en pivottabell kan du analysera data efter flera mått och i flera dimensioner samtidigt. Du kan organisera om mått och dimensioner för att få olika vyer av data. Att flytta mått och dimensioner mellan rader och kolumner kallas att pivotera.

En av fördelarna med en pivottabell är utbyrbarheten, det vill säga möjligheten att flytta radelement till kolumner och kolumnelement till rader. Denna flexibilitet är mycket användbar då du kan omorganisera data och få flera olika vyer av samma datauppsättning. Beroende på vad du vill fokusera på kan du flytta dimensioner och mått för att ta fram data du är intresserad av och dölja data som antingen är för detaljerade eller irrelevanta för analysen.

Arket Customer Details efter konvertering

Customer Details sheet after conversion

Konvertera tabellen

 1. I resurspanelen klickar du på Sheet för att öppna Diagram.
 2. Dra en pivottabell till mitten av tabellen Customer KPIs och välj Konvertera till: Pivottabell.
 3. I egenskapspanelen till höger, under Data, klickar du på Lägg till data, och sedan på Rad.
 4. Välj Product Group i listan.
 5. Välj Lägg till data igen och lägg till en rad för Product Type.
 6. Lägg till rubriken Anpassade KPI:er i visualiseringen.

 7. Klicka på Checkmark Klar med redigeringen i verktygsfältet.

Du kan nu titta på försäljning för enskilda kunder efter produktgrupp och typ. Du kan filtrera urvalen som visas i tabellen genom att klicka på Kund, Produktgrupp eller Produkttyp. Genom att flytta Produktgrupp eller Produkttyp till Mått och filtrera kan du skapa olika vyer av data som presenteras.