Gå till huvudinnehåll

Andra arket: Product Details

PÅ DEN HÄR SIDAN

Andra arket: Product Details

Det här arket är inriktat på produkterna.

Product Details-arket vid redigering

Product Details-arket vid arkredigering under redigering

Lägga till filterrutorna

Du kommer nu att återanvända filterrutorna Period och Region som du har sparat som originalobjekt.

 1. I resurspanelen klickar du på Länkat objekt för att öppna Original.

 2. Klicka på Visualiseringar.

 3. Dra filterrutan Period till arket och ändra storleken som skärmdumpen visar.

 4. Dra filterrutan Region till området nedanför Period och ändra storlek på den på samma sätt.

Lägga till stapeldiagrammet

Nästa visualisering är ett stapeldiagram med den bästa försäljningen.

 1. Till vänster i resurspanelen klickar du på Ark för att öppna Diagram.

 2. Dra ett stapeldiagram till arket och placera det till höger om filterrutan Period.

 3. Klicka på Lägg till dimension och välj fältet Product Group.

 4. Klicka på Lägg till mått och välj Sales från listan Mått.

 5. Till vänster i resurspanelen klickar du på Länkat objekt för att öppna Original.

 6. Klicka på Mått.
 7. Dra måttet Margin till stapeldiagrammet och välj Lägg till högst upp.
 8. I egenskapspanelen klickar du på Utseende > Presentation och under Värdeetiketter väljer du Auto.

 9. Ändra storlek på stapeldiagrammet i enlighet med skärmdumpen.

 10. Kopiera följande sträng och klistra in den som titel för stapeldiagrammet:

  ='Total Sales: $'& Round(Sum(Sales)/1000000, 0.1) & 'M'

Stapeldiagrammet är klart. Som standard grupperas måtten när du lägger till ett andra mått i ett stapeldiagram.

Lägga till trädkartan

Trädkartor används för att visa hierarkiska data. I den här trädkartan kommer du att skapa en produkthierarki.

 1. Till vänster i resurspanelen klickar du på Ark för att öppna Diagram.
 2. Dra en trädkarta till det tomma området på arket.

 3. Klicka på Lägg till dimension och välj fältet Product Group.

 4. Klicka på Lägg till mått och välj Sales från listan Mått.

 5. I egenskapspanelen till höger, under Data > Dimensioner, klickar du på Lägg till.

 6. Välj Product Type i listan.

 7. Klicka på Lägg till igen under Data > Dimensioner och välj Item Desc.

 8. Under Utseende > Färger och teckenförklaring ändrar du Färger från Auto till Anpassade.

 9. Välj Pet mått i listan.

 10. Ändra storlek på trädkartan i enlighet med skärmdumpen.

 11. Lägg till rubriken Product Treemap i visualiseringen.

Trädkartan och arket är klara. Nästa ark blir det sista. I det övre högra hörnet klickar du på Nästa för att flytta arket Customer Details.