Gå till huvudinnehåll

Fjärde arket: Kundlokalisering

PÅ DEN HÄR SIDAN

Fjärde arket: Kundlokalisering

Det här arket fokuserar på lokalisering av kunden med hjälp av en karta.

Du kan skapa en karta genom att lägga till punktskikt och ytskikt för att visa dina data. Du måste välja en baskarta för att ge sammanhanget åt skiktdata. Du kan lägga till ett måttvärde eller ett uttryck till dimensionsvärdena och använda storleken på punkterna eller färg per mått för att avspegla måttets storlek.

Customer Location-arket vid redigering
Customer Location sheet when editing

Lägga till filterrutor

Låt oss börja med filterrutorna.

 1. Klicka på Edit Redigera ark i verktygsfältet.
 2. Lägg till filterrutan Region.
 3. Lägg till två nya filterrutor, en med dimensionen Ort, den andra med dimensionen Kund.

Lägga till kartan

I Qlik Sense kan du skapa två typer av kartor, punktkartor och områdeskartor. I Qlik Sense kan du skapa kartor som visar data i punktskikt och ytskikt. Kartan som används för den här vägledningen innehåller ett punktskikt. Ett punktskikt skapas med punktkoordinater (latitud och longitud) eller platsnamn för att markera intressanta platser, till exempel städer.

 1. Dra ett kartdiagram till arket.
 2. Klicka på Baskarta och välj Blek.
 3. I resurspanel klickar du på Fields och drar fältet Ort till kartan.
 4. Välj Lägg till som nytt skikt.
 5. Välj Lägg till punktskikt.
 6. Skikt i egenskapspanelen, klicka på punktskiktet Ort.
 7. Plats, efter Platsfält, väljer du fältet Longitude_Latitude.
 8. I resurspanelen klickar du på Linked Object Originalobjekt.
 9. Leta rätt på Försäljning i Mått och dra det på kartan.
 10. Välj Använd i Ort (Punktskikt) och välj Storlek enligt: Försäljning.
 11. I egenskapspanelen på Storlek och form justerar du skjutreglaget för Bubblans storleksområde. Om minsta värdet för bubblan är för liten kan det hända att bubblan som representerar försäljning för en plats inte är synlig när den jämförs med en plats med en stor försäljningsvolym.
 12. I Färger, ställer du in Färger från Auto till Anpassat.
 13. Välj Enligt mått i listan och i Välj åtgärd, väljer du Försäljning.
 14. Lägg till rubriken Plats i visualiseringen.

 15. Klicka på Checkmark Klar med redigeringen i verktygsfältet.

Kartstorleken justeras i enlighet med valen som görs i filtren. Till exempel om du väljer Norden så zoomar kartan in på norra Europa och visa platser för försäljning i det området.

Du kan välja specifika områden på kartan genom att hålla nere skifttangenten samtidigt som du använder musen för att lägga en lasso kring området som ska visas. Urvalet i filterrutorna återspeglar sedan valen som har gjorts på kartan.

Om du väljer en specifik plats på kartan visas kunderna på den platsen i filterrutorna. Valen som har gjorts på andra ark påverkar också data som visas på arket Kundlokalisering.

Nu har du slutfört självstudieguiden för att bygga en app. Grattis! Nu har du byggt en Qlik Sense-app!

Nu kan du erbjuda data storytelling tillsammans med appen.