Gå till huvudinnehåll

Första arket: Dashboard

Högerklicka på Dashboard och välj Öppna och redigera när du vill öppna det första arket. Arket är tomt – men det ändrar vi strax på. Resurspanelen till vänster innehåller tillgängliga diagram och fält. Klicka på Sheet (Diagram) så att du kan börja lägga till diagram på arket. Egenskapspanelen finns på höger sida.

Skapa visualiseringar

Syftet med en instrumentpanel är att ge en snabb överblick över det aktuella tillståndet. Fokus ligger på försäljningstrender och siffror. Instrumentpanelen är inte primärt designad för att utforska data, men det är givetvis möjligt att göra urval och analysera resultaten.

Skärmdumpen för arket Dashboard visar arket vid redigering. Dra diagrammen till mitten av ytan där du vill placera dem.

Till vänster finns det två filterrutor, tidsfilterrutan utan namn och Region. Du börjar med dessa.

Dashboard-arket vid redigering
Dashboard sheet when editing

Lägga till filterrutorna

Filterrutor filtrerar ut en begränsad uppsättning data, som du kan analysera och utforska.

 1. Dra en filterruta till arket.

 2. Till vänster i resurspanelen klickar du på Fields för att öppna Fält.

 3. Klicka på Date i listan för att utvidga den.

 4. Dra fältet Year till mitten av filterruta, klicka sedan på Arrow right i egenskapspanelen på höger sida om du vill expandera dimensionen och ändra dess Rubrik till Year.
 5. Dra fältet Quarter till filterrutan, klicka sedan på Arrow right i egenskapspanelen på höger sida om du vill expandera dimensionen och ändra dess Rubrik till Quarter.
 6. Dra fältet Month till filterrutan, klicka sedan på Arrow right i egenskapspanelen på höger sida om du vill expandera dimensionen och ändra dess Rubrik till Month.
 7. Dra fältet Week till filterrutan, klicka sedan på Arrow right i egenskapspanelen på höger sida om du vill expandera dimensionen och ändra dess Rubrik till Week.
 8. Använd handtagen för att ändra storlek på filterrutan i enlighet med skärmdumpen.

 9. Högerklicka på filterrutan och välj Lägg till bland original.

 10. Ange namnet Period och klicka på Lägg till.

Du har skapat en filterruta och sparat den som ett original vilket underlättar återanvändning.

Den andra filterruta innehåller bara en dimension, Region.

 1. I resurspanelen till vänster klickar du på Sheet för att öppna Diagram och drar en filterruta till arket.

 2. Klicka på Lägg till dimension, bläddra nedåt och välj fältet Region.

 3. Använd handtagen för att ändra storlek på filterrutan i enlighet med skärmdumpen.

 4. Högerklicka på filterrutan och välj Lägg till bland original.

 5. Ange namnet Region och klicka på Lägg till.

De två filterrutorna är klara.

Lägga till cirkeldiagrammet

Nu ska vi lägga till ett cirkeldiagram.

 1. I resurspanelen till vänster klickar du på Sheet för att öppna Diagram och drar ett cirkeldiagram till arket.

 2. Klicka på Lägg till dimension och lägg till fältet Region.

 3. Till vänster i resurspanelen klickar du på Fields för att öppna Fält.

 4. Leta rätt på fältet Sales, högerklicka på det och välj Skapa mått.

 5. I dialogen Skapa nytt mått i rutan Uttryck lägger du till Sum framför (Sales) för att skapa måttet Sum(Sales).

 6. Klicka på Skapa.

  Måttet läggs till som ett original.

 7. Dra det nya måttet Sales till mitten av cirkeldiagrammet.

 8. I resurspanelen till höger klickar du på Utseende > Presentation och väljer Ring.

 9. Stanna kvar i egenskapspanelen och klicka på Färger och teckenförklaring.

 10. Ange Färger till Anpassat och välj Efter mått i listan.

 11. Överst i visualiseringen lägger du till rubriken Sales per Region.

 12. Använd handtagen för att ändra storlek på cirkeldiagrammet i enlighet med skärmdumpen.

Ringdiagrammet är klart. Färgerna i cirkeldiagrammet är efter mått, vilket innebär att ju högre värdet är desto mörkare blir färgen.

Du har många alternativ att välja mellan när det kommer till att färglägga värdena. Tänk på att färgerna ska ha ett syfte och inte bör användas bara för att göra visualiseringen mer färgglad.

Lägga till stapeldiagrammet

Nästa visualisering är ett stapeldiagram med de fem största kunderna.

 1. Till vänster i resurspanelen klickar du på Sheet för att öppna Diagram.

 2. Dra ett stapeldiagram till arket. Placera det under cirkeldiagrammet.
 3. Klicka på Lägg till dimension, bläddra nedåt och välj fältet Customer.

 4. Klicka på Lägg till mått och välj Sales under Mått.

 5. I egenskapspanelen till höger, under Utseende > Presentation, väljer du Horisontell.

  Nu är staplarna horisontella.

 6. I egenskapspanelen under Data klickar du på Customer för att öppna dimensionen.

 7. I listan Begränsning väljer du Fast antal.

 8. Standardinställningen är att de tio främsta visas. Ändra antalet till 5.

 9. Avmarkera Visa övriga.

 10. I egenskapspanelen klickar du på Utseende > Presentation och anger Värdeetiketter till Auto.
 11. Klicka på Utseende > Y-axel: Customer.

 12. Under Etiketter och rubrik väljer du Endast etikett.

 13. Klicka på X-axel: Sales.

 14. Under Etiketter och rubrik väljer du Endast etikett.

 15. Överst i visualiseringen lägger du till rubriken Top 5 Customers.

 16. Ändra storlek på stapeldiagrammet i enlighet med skärmdumpen.

Stapeldiagrammet är klart. Du har skapat ett stapeldiagram som visar de fem största kunderna. När du gör urval i andra visualiseringar kommer dessa kunder att ändras på motsvarande sätt.

Om du inte hade avmarkerat Visa övriga, skulle den femte stapeln ha varit grå, och sammanfattat alla försäljningsvärden där företagsnamnet saknas. Det här värdet kan vara användbart för att få en förståelse för hur mycket av försäljningen som inte kan hänföras till ett visst företag.

Lägga till kombinationsdiagrammet

I kombinationsdiagrammet kombineras ett stapeldiagram och ett linjediagram och detta är särskilt användbart om du vill kombinera värden som normalt är svåra att kombinera eftersom de har olika skalor.

 1. Till vänster i resurspanelen klickar du på Sheet för att öppna Diagram.

 2. Dra ett kombinationsdiagram till arket. Placera den under stapeldiagrammet.
 3. Till vänster i resurspanelen klickar du på Fields för att öppna Fält.

 4. Klicka på Date.

 5. Dra fältet YearMonth till kombinationsdiagrammet och klicka på Lägg till högst upp.
 6. Klicka på Lägg till mått och välj Sales under Mått.

 7. Till vänster i resurspanelen klickar du på Linked Object för att öppna Original.

 8. Klicka på Skapa ny under Mått.

 9. Kopiera och klistra in följande sträng i rutan Uttryck

  (Sum(Sales) - Sum(Cost)) / Sum(Sales)

 10. Ange namnet Margin Percent och klicka på Skapa.

  Det nya måttet läggs till i listan över originalmått.

 11. Dra måttet Margin Percent till kombinationsdiagrammet.

 12. Välj Lägg till Margin Percent > Som rad.

 13. Överst i visualiseringen lägger du till rubriken Sales Trend.

 14. Ändra storlek på kombinationsdiagrammet i enlighet med skärmdumpen.

Kombinationsdiagrammet är klart. De två måtten Sales och Margin Percent har en axel vardera, vilket möjliggör en kombination av två helt olika skalor.

Den primära axeln till vänster används för Sales och den sekundära axeln till höger används för Margin Percent.

Lägga till KPI (nyckeltal)

KPI-visualisering kan visa ett eller fler måttvärden och används för att följa resultat. Färgkodning och symboler indikerar hur data kan relateras till det förväntade resultatet.

 1. Till vänster i resurspanelen klickar du på Sheet för att öppna Diagram.

 2. Dra ett KPI-diagram till arket. Placera det till höger om cirkeldiagrammet.
 3. Klicka på Lägg till mått och välj Sales under Mått.

  Summan av försäljningen läggs till i nyckeltalet.

 4. I egenskapspanelen till höger under Utseende > Färg > ställer du in Villkorsfärger till och klickar på Lägg till gräns.

 5. Klicka på vänster del av stapeln Värde, välj Färg röd och Symbol Arrow down i dialogen.

 6. Klicka på höger del av stapeln Värde, välj Färg grön och Symbol Arrow up i dialogen.
 7. Dra värdegränsen till höger för att visa försäljningsvärdena som röda i KPI.
 8. Till vänster i resurspanelen klickar du på Linked Object för att öppna Original.

 9. Klicka på Mått.
 10. Klicka på Skapa ny och skriv Sum(Margin) i rutan Uttryck.
 11. Ange namnet Margin och klicka på Skapa.

  Margin läggs till bland originalmåtten.

 12. I egenskapspanelen, under Data > Mått, klickar du på Lägg till och väljer Marginaler.

  Summan av marginalen läggs till i nyckeltalet.

 13. I egenskapspanelen till höger, under Utseende > Färg, klickar du på Andra.

 14. Ställ in gränsen för Marginal på samma sätt som du gjorde för Försäljning, men den här gången ska du dra värdegränsen till vänster för att visa försäljningsvärdena som gröna i nyckeltalet.
 15. I egenskapspanelen under Utseende> Presentation väljer du Vänster i listrutan Justering.
 16. I egenskapspanelen under Utseende> Presentation ställer du in Visa titel till .
 17. Skriv in följande i textrutan Titel

  Total försäljning och marginal

 18. Ändra storlek för KPI-objektet i enlighet med skärmdumpen.

Klicka på Spara om du använder Qlik Sense Desktop.

KPI är fullständigt och visar att total försäljning är under förväntningarna men att det fortfarande finns tillräcklig marginal.

De olika färgerna och symbolerna stöder tolkningen av värdet. Rött är oroande men grönt betyder att allt ser bra ut.

Lägga till mätaren

Mätaren används för att visualisera ett enskilt mått. Precis som med text- och bilddiagrammet behöver du inte göra några urval i mätaren.

 1. Till vänster i resurspanelen klickar du på Sheet för att öppna Diagram.
 2. Dra ett mätardiagram till arket och placera det till höger om KPI-visualiseringen.

 3. Klicka på Lägg till mått.

 4. Välj måttet Margin Percent.

 5. I egenskapspanelen till höger, under Data > Mått > Marginalprocent > Talformatering, väljer du Tal, och i listan Formatering som visas väljer du 12 %

 6. Under Utseende > Presentation väljer du Stapel för att visa mätaren som en stapel.

 7. Ställ in Orientering till Anpassad och välj Horisontell.

 8. Under Intervallgränser ovanför ställer du in Min som -0,5 och Max som 0,5.

 9. Under Presentation, väljer du Använd segment.

 10. Klicka på Lägg till gräns.

 11. I textrutan som visas skriver du 0.12 för att ställa in gränsen mellan det vänstra och det högra segmentet på 12 %.

 12. Tryck på Retur.

 13. Klicka på det vänstra segmentet och välj den röda färgen.

 14. Klicka på det högra segmentet och välj den gröna färgen.

 15. Längst ned i egenskapspanelen öppnar du Måttaxel.

 16. I Etiketter och rubrik väljer du Endast etiketter.

 17. Överst i visualiseringen lägger du till rubriken Profit Margin.

 18. Ändra storlek på mätaren i enlighet med skärmdumpen.

Mätaren är klar och visar en stor vinstmarginal.

De olika mätarfärgerna stöder tolkningen av värdet. Rött är oroande men grönt betyder att allt ser bra ut.

Lägga till linjediagrammet

Linjediagrammet används för att visa kvartalsförsäljningstrenden för åren 2012–2014. Siffrorna för 2014 avser första halvåret.

 1. Till vänster i resurspanelen klickar du på Sheet för att öppna Diagram.
 2. Dra ett linjediagram till arket.
 3. Till vänster i resurspanelen klickar du på Fields för att öppna Fält.

 4. Klicka på Date.

 5. Dra fältet Quarter till linjediagrammet och klicka på Lägg till högst upp.
 6. Klicka på Arrow right i egenskapspanelen på höger sida om du vill expandera dimensionen Date.Quarter och ändra dess Etikett till Quarter.
 7. Klicka på Lägg till mått och välj Sales från listan Mått.
 8. Till vänster i resurspanelen klickar du på Fields för att öppna Fält.
 9. Klicka på Date.

 10. Dra fältet Year till linjediagrammet och klicka på Lägg till högst upp.
 11. Klicka på Arrow right i egenskapspanelen på höger sida om du vill expandera dimensionen Date.Year och ändra dess Etikett till Year.
 12. I egenskapspanelen klickar du på Utseende > Presentation och markerar kryssrutan Visa datapunkter.

 13. Överst i visualiseringen lägger du till rubriken Quarterly Trend.

Du har slutfört det första arket. I det övre högra hörnet klickar du på Next för att flytta arket Product Details.