Gå till huvudinnehåll

Välja och ladda data

Med hjälp av urvalsdialogrutan i Skriptredigeraren kan du enkelt ladda data från filer som Microsoft Excel eller från andra format som stöds.

 1. Öppna Qlik Sense.
 2. Skapa en ny app.
 3. Döp appen till Scripting Tutorial och klicka sedan på Skapa.
 4. Öppna appen.
 5. Anteckning om informationInnan du laddar data till appen för första gången kan du använda funktionen Lägg till data för att enkelt ladda data från filer. i den här introduktionskursen vill vi dock kunna se skriptet, så vi kommer använda Skriptredigeraren.
 6. Öppna Skriptredigeraren från listrutan i verktygsfältet längst upp.
 7. Klicka på Skapa ny i menyn till vänster för att lägga till ett nytt skriptavsnitt under delavsnittet Main.

 8. Om du använder fler än ett avsnitt är det enkelt att hålla skripten organiserade. Skriptavsnittet körs när du laddar data.

 9. Ge avsnittet ett namn genom att skriva Sales.
 10. Ny Sales-flik i Scripting Tutorial -appen

  Nya fliken Sales i appen Skriptvägledning.
 11. Klicka på Välj data under DataFiles i menyn till höger.

 12. Fönstret Välj data

  Fönstret Välj data.

  Fönstret Välj data.

 13. Ladda upp och välj sedan Sales.xlsx. Ett förhandsgranskningsfönster öppnas.
 14. Förhandsgranskningsfönster för Sales-datafil.

  Förhandsgranskningsfönster för försäljningsdatafil.
 15. Avmarkera fälten # of Days Late och # of Days to Ship. Du kanske behöver klicka på fältrubrikerna för att visa hela fältnamn.
 16. Sök efter date i sökfältet Filtrera fält.
 17. Klicka på rubriken Invoice Date och skriv Bill Date för att ändra namnet på fältet.
 18. Klicka på Infoga skript. Laddningsskriptet infogas i delavsnittet Sales i Skriptredigeraren. Observera att Qlik Sense placerar dubbla citattecken runt fältnamn som innehåller mellanslag.
 19. Ditt skript bör se ut så här:

  Laddningsskript på fliken Sales

  Laddningsskript på fliken Sales.

  Laddningsskript på fliken Sales.

 20. Lägg till följande rad ovanför LOAD-satsen för att namnge tabellen Table1:
 21. Table1:

 22. Justera sedan skriptet för att säkerställa att datumen tolkas korrekt. Ändra fältet Date till följande:
 23. Date#(`Date`,'MM/DD/YYYY') as "Date",

  Ditt skript bör se ut så här:

  Uppdaterat laddningsskript på fliken Sales

  Uppdaterat laddningsskript på fliken Sales.

  Uppdaterat laddningsskript på fliken Sales.

 24. Klicka på Ladda data i det övre högra hörnet.
 25. Detta laddar data till appen. Ett skriptexekveringsfönster där du ser förloppet visas. När det är klart visas en sammanfattning över möjliga fel och syntetiska nycklar även om det inte finns några sådana.

 26. Klicka på Stäng.
 27. Öppna datamodellvyn från listrutan i verktygsfältet längst upp. När du klickar på Ny flik öppnas datamodellvyn på en ny flik.
 28. Välj Visa och Spridningsdiagram i menyn längst upp för att visa tabellvyn som används i den här introduktionskursen. Om tabellen inte visas ordentligt kan du ta bort det befintliga dataladdningsskriptet och sedan bygga skriptet igen.
 29. Tabellvyn i datamodellvy för Sales-data

  Tabellvy i datamodellvyn för försäljningsdata.

  Nu ska vi ladda en till tabell som heter Datum. När vi har laddat tabellen kopplar Qlik Sense den till tabellen Sales i fältet Date.

 30. Öppna Skriptredigeraren.
 31. Klicka på Skapa ny för att lägga till ett nytt skriptavsnitt.
 32. Ge delavsnittet namnet Dates. Om det nya Dates-delavsnittet inte redan är placerat under Sales, ändrar du ordningen genom att peka med markören på dragstaplarna Dragstaplar och dra delavsnittet ned under delavsnittet Sales.
 33. Klicka på skriptets övre rad och klicka på Kommentera/ångra kommentar.
 34. Se till att // har blivit tillagt till skriptet.

 35. Lägg till följande text efter //:
 36. Loading data from Dates.xlsx

  Den övre raden av skriptet bör nu se ut så här:

  // Loading data from Dates.xlsx

 37. Klicka på Välj data under DataFiles i menyn till höger.

 38. Anteckning om tipsSe till att Inbäddade fältnamn under Fältnamn har valts för att inkludera namnen på tabellfälten när du laddar data.
 1. Ladda upp och välj sedan Dates.xlsx. Ett förhandsgranskningsfönster öppnas.
 2. Förhandsgranskningsfönster för Dates-datafil.

  Dataförhandsgranskningsfönster för datafilen Dates.
 3. Klicka på Infoga skript.
 4. Ditt skript bör se ut så här:

  Laddningsskript på fliken Dates

  Laddningsskript på fliken Dates.
 5. Lägg till följande i raden ovanför LOAD-satsen för att namnge tabellen Table2:
 6. Table2:

 7. För att säkerställa att Month-kolumnen i filen Dates.xlsx tolkas korrekt i Qlik Sense måste du tillämpa Month-funktionen i fältet Date.
 8. Ändra fältet Month till följande:

  Month (Date) as "Month",

  Ditt skript bör se ut så här:

  Uppdaterat laddningsskript på fliken Dates

  Uppdaterat laddningsskript på fliken Dates.

  Nu har du skapat ett skript för att ladda valda data från filen Dates.xlsx. Det är dags att ladda data i appen.

 9. Klicka på Ladda data i det övre högra hörnet.
 10. När du klickar på Ladda data, laddas data i appen och skriptet sparas.

 11. När skriptet har körts klickar du på Stäng.
 12. Öppna datamodellvyn.
 13. Nu kan du se att en anslutning har gjorts mellan de två fälten Date i de två tabellerna.

  Tabellvyn i datamodellvyn

  Tabellvy i datamodellvyn.
 14. Klicka på Förhandsgranska längst ner till vänster. Klicka på tabellnamnet Table2.
 15. Information om tabellen visas då. I fältet Förhandsgranskning kan du se att 628 rader av data har laddats i den interna tabellen Table2. Om du istället klickar på ett fält i tabellen visas information om fältet.

  Tabellförhandsgranskning i datamodellvyn

  Tabellförhandsgranskning i datamodellvyn.

  Dessa data är nu tillgängliga att använda i visualiseringar i en app. Vi kommer att visa hur det fungerar längre fram i den här introduktionskursen.