Gå till huvudinnehåll
Stäng meddelandebanderoll

Hantera data

Du måste ansluta till en datakälla innan du kan skapa visualiseringar i en Qlik Sense-app. Du kan förhandsgranska och ändra dina data i Datahanteraren. När du är klar laddar du dina data i appen.

Ansluta till dina data

Om dina data finns i en fil på datorn kan du ladda upp den till ditt moln med DataFiles.

Lägga till data från uppladdade datafiler

Om dina data finns i en databas kan du använda en koppling.

Koppla till datakällor

Om du arbetar i ett delat utrymme kan du lägga till datafiler och dataanslutningar direkt i det delade utrymmet.

Hantera datakällor i utrymmen

Lägga till och ladda data

När du har anslutit dina data visar Qlik Sense en förhandsgranskning i Datahanterarens associationsfönster. Du kan lägga till fler datakällor, omvandla data och associera tabeller.

När du är klar med att förbereda dina data klickar du på knappen Ladda data. Du kan nu använda dina data för att skapa visualiseringar i appen.

Lägga till data från en ny datakälla

Avancerade användare

Ladda data med Skriptredigeraren

Om du är en mer avancerad användare kan du använda dataladdningsskriptet.

Här är några saker du kan prova:

Ladda upp lokala data med Qlik DataTransfer

Om du har lokala datakällor som inte SaaS editions of Qlik Sense har åtkomst till kan du ladda upp data med Qlik DataTransfer.

Titta på dina data

Granska datamodellen

Vill du ta en djupare titt in i dina data? Använd datamodellvyn.

Beprövade metoder för datamodellering

Här är några saker att tänka på när du modellerar dina data.

Skapa logiska modeller för Insikter med Affärslogik

Anpassa appens logiska modell för att förbättra Insikters resultat.

Problem?