Gå till huvudinnehåll

Använda Qlik AutoML-anslutningar i visualiseringsuttryck

Du kan använda analyskopplingar i visualiseringsuttryck. Syntaxen när du använder analyskopplingar i uttryck måste följa syntaxen för komplement på serversidan.

Data ska endast behandlas i ett visualiseringsuttryck när de kommer att dynamiskt förändras baserat på inmatning från en användare. Om transaktionen från datamodellen alltid kommer att vara densamma ska förutsägelsen istället beräknas i laddningsskriptet och cachelagras i datamodellen.

Om användningscachen baseras på användarinmatning kan du använda en analyskoppling och motsvarande syntax för komplement på serversidan i ditt diagramuttryck till att skapa interaktiva diagram som visualiserar data som tagits emot från modellens slutpunkter.

  1. När du redigerar en visualisering klickar du på Uttryck för att gå till uttrycksredigeraren.

  2. Ange ett uttryck i uttrycksfältet i uttrycksredigeraren. Uttrycket måste konstrueras med syntaxen för komplement på serversidan.

Anteckning om informationBeroende på datastorleken och de anropade slutpunkterna för maskininlärning kan responsen hos diagram som innehåller analytiska kopplingar påverkas på grund av att data skickas till och returneras från Amazon-tjänster för beräkningar.

Arbeta med uttrycksredigeraren

Syntax för komplement på serversidan