Gå till huvudinnehåll

Qlik AutoML

PÅ DEN HÄR SIDAN

Qlik AutoML

Qlik AutoML AutoML är en plattform för att generera automatiserade inlärningsmodeller och driftsätta dessa som prediktiva slutpunkter.

Den här kopplingen gör det möjligt att skicka data till specifika prediktiva slutpunkter och få förutsägelser i retur som laddas i Qlik Sense.

Qlik AutoML är en separat SaaS-plattform från Qlik Cloud och kräver ett separat licensavtal.

Begränsningar

  • När Qlik Sense skickar data till Qlik AutoML skickas de i JSON -format. Fältdatatyperna måste matcha de som definierades när modellen skapades

  • Qlik AutoML-kopplingen är begränsad till 200 000 rader per begäran. Dessa skickas till slutpunktstjänsten i batchar om 2 000 rader. I scenarier när fler rader behöver bearbetas kan du använda Cirkulär referens inom dataladdningsskriptet för att batchvis behandla fler rader.

  • I ett scenario där ett program regelbundet laddas om är bästa praxis att cachelagra förutsägelser med en QVD-fil och endast skicka nya rader till förutsägelseslutpunkten. Det kommer att ge bättre prestanda vid laddning av programmet Qlik Sense och minska belastningen på slutpunkten.

  • Vid användning i ett diagramuttryck är det viktigt att tillhandahålla datatyperna för fälten eftersom modellen behöver behandla dessa i rätt strängformat/numeriskt format. En begränsning med komplement på serversidan i diagramuttryck är att datatyperna inte automatiskt identifieras eftersom de finns i laddningsskriptet.

  • Om du använder ett relativt kopplingsnamn och bestämmer dig för att flytta appen från ett delat utrymme till ett annat delat utrymme eller om du flyttar din app från ett delat utrymme till ditt privata utrymme, kan det ta ett tag innan den analytiska kopplingen uppdateras och motsvarar den nya utrymmesplatsen.