Gå till huvudinnehåll
Kapacitet för Qlik Sense

PÅ DEN HÄR SIDAN

Kapacitet för Qlik Sense

Qlik Sense Enterprise SaaS

Du kan öppna appar som är 5 GB eller mindre i minnet. Du kan även:

 • Schemalägga samtidiga dataladdningar.*
 • Schemalägga flera dataladdningar per dag.*
 • Skapa delade och hanterade utrymmen.
 • Lagra appar och data.

*Varje fullständig eller delvis laddning ingår i det totala antalet laddningar.

Med hjälp av utökade appar och dedikerad kapacitet kan du arbeta med större appar. Mer information finns i Utökade appar och dedikerad kapacitet .

Webbläsare och infrastrukturkomponenter (t.ex. proxy och routrar) måste ha stöd för WebSocket

Vid distribution till Qlik Sense SaaS måste din Qlik Sense Enterprise on Windows-driftsättning vara antingen den aktuella versionen eller någon av de två tidigare versionerna (från June 2018-versionen).

Anteckning om information

För att övervaka appens storlek i minnet och minnesanvändning över tid kan du använda App Analyzer för Qlik SaaS.

 • Denna app tillhandahålls i befintligt skick och stöds inte av Qlik Support.

 • Använd alltid den senaste versionen av appen.

 • Qlik samlar inte in någon information när du använder App Analyzer för Qlik SaaS.

Qlik Sense Business

Du kan öppna appar som är 1,25 GB eller mindre i minnet. Du kan även:

 • Schemalägga 3 samtidiga dataladdningar.*
 • Schemalägga 50 dataladdningar per dag.*
 • Skapa 5 delade utrymmen.
 • Lagra appar som tillsammans är högst 250 GB.

*Varje fullständig eller delvis laddning ingår i det totala antalet laddningar.

Webbläsare och infrastrukturkomponenter (t.ex. proxy och routrar) måste ha stöd för WebSocket