Gå till huvudinnehåll

Översikt av systemadministrationen

Servicekontoägaren är den person som registrerar prenumerationen eller testversionen. Det är bara servicekontoägaren som kan konfigurera klientorganisationen.

Observera: Du kan ändra servicekontoägaren genom att kontakta Qlik.

Servicekontoägaren:

 • Får ett välkomstmeddelande med e-post.
 • Loggar in för att aktivera kontot.
 • Konfigurerar den första driftsättningen.
 • Blir standardhuvudadministratör.
 • Hanterar användarallokeringar.

  Observera: Delavsnittet för användarallokering har två flikar: Översikt och Användarallokeringar.
 • Tilldelar användarroller.

 • Aktiverar och inaktiverar användare.

  Observera: Servicekontoägaren kan lägga till användare på ett av två sätt. Om du har en identitetsleverantör (IdP) kan du skapa en IdP-konfiguration i delavsnittet Identitetsleverantör. Om du inte har någon IdP kan du lägga till användare genom att skicka inbjudningar med e-post. Använd knappen Inbjudan i avsnittet Användare. Du kan även bjuda in användare från din profil. Mer information om att hantera användare finns i Hantera användare.
 • Skickar om eller tar bort användarinbjudningar.

Servicekontoägaren hanterar även den digitala prenumerationen, inklusive:

 • Köper prenumerationer.
 • Förnyar prenumerationer.
  Observera: Det är bara servicekontoägaren som kan förnya en prenumeration.
 • Lägger till licenser i en prenumeration.
 • Tar bort licenser från en prenumeration.