Gå till huvudinnehåll

Leverera data för analys

Qlik tillhandahåller även flera alternativ för att ladda lokala data i din Qlik Sense Enterprise SaaS-klientorganisation.

Hybriddataleverans

Hybriddataleverans är en tjänst på företagsnivå i Qlik Cloud Data Services som automatiskt och kontinuerligt överför data från dina lokala system till Qlik Sense Enterprise SaaS som QVD-datauppsättningar.

Datakällor som stöds omfattar:

  • Relationsdatabaser, som Microsoft SQL Server, Oracle och IBM DB2.

  • Företagsprogram, som SAP ECC.

Ladda upp lokala data med Qlik DataTransfer

Qlik DataTransfer är en avdelningsenhet som gör det möjligt att överföra data från lokala datakällor till SaaS editions of Qlik Sense. Du kan ladda upp filer manuellt eller schemalägga att data ska uppdateras. Följande datakällor stöds:

  • Datakopplingar från din QlikView- eller Qlik Sense Enterprise on Windows-driftsättning.

  • Qlik Sense- eller QlikView-appar.

  • Datafiler från lokala mappar eller mappar som delas i nätverket.