Gå till huvudinnehåll

Hybriddataleverans

PÅ DEN HÄR SIDAN

RELATERAD INFORMATION

Hybriddataleverans

Med hybriddataleverans kan du leverera data som kan användas direkt i analysappar. Datakällor kan finnas på plats lokalt eller i molnet. Data hålls aktuella utan att någon manuell åtgärd krävs. Hybriddataleverans är tillgänglig på Data Services-startsidan.

Finns inte i:Qlik Sense Enterprise SaaS - Government (US)-användare får inte använda hybriddataleverans.

Diagrammet visar arbetsflödet vid hybriddataleverans, och hur systemkomponenterna interagerar. Blå pilar visar dataflödet och röda pilar markerar kontrollflödet.

Läs Systemkrav och begränsningar innan du börjar och försäkra dig om att du har allt som behövs för att komma igång.

Hybriddataleverans

 1. Du måste lägga till en Enterprise Manager-resurs för att skapa en koppling mellan Qlik Enterprise Manager och Qlik Cloud Services.

  Det här är en konfigurationsåtgärd du bara behöver göra en gång.

  Kräver rollen huvudadministratör i Qlik Cloud Services och Admin-behörighet på Enterprise Manager-nivå i Qlik Enterprise Manager.

  Skapa koppling mellan Qlik Cloud Services och Qlik Enterprise Manager

 2. Skapa en Replicate-uppgift i Qlik Enterprise Manager om du vill överföra data kontinuerligt från datakällan till ett mellanlagringsområde i molnet.

  • Datakällan kan finnas lokalt eller i molnet.

  Skapa en replikeringsuppgift

 3. Skapa en datatillgång för Mellanlagring i Qlik Cloud Data Services och associera den med Replicate-uppgiften. Datatillgången för mellanlagring styr Replicate-uppgiften som mellanlagrar data.

  Mellanlagra data

 4. Skapa en lagringsdatatillgång om du vill generera tabeller från mellanlagringsdata.

  Generera och lagra tabeller

 5. Använd datauppsättningarna i en analysapp.

  Skapa en analysapp med tabeller som genereras av hybriddataleverans

Startsida för Data Services

Du kan gå till Data Services-startsidan genom att välja Data Services i launcher-menyn (). Du kan skapa datatillgångar som mellanlagrar data från dina datakällor till ett mellanlagringsområde och generera datauppsättningar som är redo för analys.

Klicka på Hantera datatillgångar om du vill hitta alla dina datatillgångar. Du kan filtrera vilka datatillgångar som ska visas efter utrymme, ägare och taggar. Taggarna definierar du när du skapar en datatillgång.

Datautrymmen

Datautrymmen är styrda områden i Qlik Cloud-klientorganisationen där du skapar och lagrar datatillgångar, som en målanpassad samling med tabeller. I ett utrymme kan du även skapa nya dataanslutningar med kopplingar, och du kan lägga till Enterprise Manager-fjärresurser.

Mer information finns i Datautrymmen

Alla användare har även ett personligt utrymme där datatillgångar de skapar lagras som standard. Personliga utrymmen är privata.

Observera: Det går inte att flytta datatillgångar till ett annat utrymme.

Datatillgångar

En datatillgång är en målanpassad samling med tabeller. Det är huvudenheten för arbete i Qlik Cloud Data Services. Du kan skapa följande typer av datatillgångar:

 • Mellanlagring

  Data kopieras kontinuerligt från en lokal datakälla till ett mellanlagringsområde. Mellanlagringsdatatillgången är kopplad till en Qlik Replicate-uppgift som utför mellanlagringen.

  Mellanlagra data

 • Lagringsplats (QVD)

  QVD-tabeller som kan användas direkt skapas från data som har kopierats av mellanlagringsdatatillgången. QVD-tabellen hålls uppdaterad med mellanlagringsdata utan manuell åtgärd.

  Skapa en datatillgång för att generera QVD-tabeller

Du kan skapa en ny datatillgång genom att klicka på Lägg till ny i det övre fältet och sedan på Skapa datatillgång. I dialogen Skapa datatillgång väljer du vilken sorts app som ska skapas.

På tillgångens kort visas information om dess status.

 • Data har uppdaterats till

  Data från alla källtransaktioner fram till denna tidpunkt är tillgängliga för användning från denna datatillgång. Den här informationen är tillgänglig för en datatillgång så snart alla tabeller har laddats och den första uppsättningen ändringar har tillämpats.

 • Felaktiga tabeller

  Antalet tabeller med fel.

 • Status

  Datatillgångens status.

  När statusen för en app är Körs väntar den kontinuerligt på uppdaterade data att kopiera, det betyder inte nödvändigtvis att data kopieras just då.

Observera: Datatillgångar hanteras inte i Management Console.

Dataresurser

Dataresurser ansluter till externa lagringsutrymmen och till Qlik Enterprise Manager.

 • Dataanslutningar

  Du skapar dataanslutningar för att ge datatillgångar åtkomst till externa datautrymmen.

  • Amazon S3-anslutning för att läsa från ett Amazon S3-mellanlagringsområde.

  • Amazon S3-anslutning för att skriva QVD-tabeller till ett Amazon S3-lagringsområde som hanteras av kunden.

  Du skapar en ny dataanslutning genom att klicka på Lägg till ny i det övre fältet och sedan på Skapa datakoppling. Du väljer datakällans typ, och sedan anger du adress och autentiseringsinformation.

  En dataanslutning kan bara uppdateras av dess ägare.

  Skapa en datatillgång för att generera QVD-tabeller

 • Enterprise Manager-fjärresurser

  Det här är den anslutning till Qlik Enterprise Manager-fjärrservern som styr den Qlik Replicate-server som utför mellanlagringsuppgiften.

  Skapa koppling mellan Qlik Cloud Services och Qlik Enterprise Manager

RELATERAD INFORMATION: