Gå till huvudinnehåll

Systemkrav och begränsningar

PÅ DEN HÄR SIDAN

Systemkrav och begränsningar

I det här delavsnittet beskrivs krav och begränsningar för hybriddataleverans.

Gå igenom kraven innan du börjar och försäkra dig om att du har allt som behövs för att komma igång.

Du kan läsa mer om arbetsflödet och systemkomponenter i Hybriddataleverans.

Krav

Allmänna krav för hybriddataleverans.

 • Klientorganisation i Qlik Cloud med Qlik Sense Enterprise SaaS.

  Användaren behöver en licens med Professional-åtkomst för att kunna skapa, hantera och köra datatillgångar i ett datautrymme.

  Användare med Analyzer-åtkomst kan konsumera analysappar som innehåller data som har laddats från ett datautrymme.

  Se Datautrymmen.

 • Qlik Replicate version 2021.5 SR4 installerad.

  Installera Qlik Replicate (endast på engelska)

  Du kan alltid hämta en kompatibel version av Qlik Replicate från Profilinställningar > Verktyg i din profilmeny.

  Licenskrav:

  • Källtyp enligt den lokala datakällan.
  • Måltyp: beroende på vilket mellanlagringsområde i molnet som du vill använda. Se specifika krav nedan

 • Qlik Enterprise Manager version 2021.5 SR4 installerad och konfigurerad med åtkomst till Qlik Replicate-servern.

  Installera Qlik Enterprise Manager (endast på engelska)

  Du kan alltid hämta en kompatibel version av Qlik Enterprise Manager från Profilinställningar > Verktyg i din profilmeny.

  • Du behöver ha logisk åtkomst till Qlik Enterprise Manager-servern från molnet. Mer information finns Lägga till servrar (endast på engelska) i online-hjälpen för Qlik Enterprise Manager.

  • Du behöver Admin-behörighet på Enterprise Manager-nivå för att kunna ansluta till Qlik Cloud.

 • En datakälla som stöds av Qlik Replicate.

  Datakällan måste vara konfigurerad med läsåtkomst från Qlik Replicate-servern. Mer information finns i Källslutpunkter som stöds (endast på engelska) i online-hjälpen för Qlik Replicate.

  Alla källtabeller måste innehålla minst en primär nyckel eller ett unikt indexfält.

  Följande källdatabaser stöds inte:

  • Källor som inte har stöd för bearbetning av ändringar.

  • Källdatabaser som inte skickar alla data i uppdateringshändelserna, till exempel loggbaserad SAP HANA, SAP Extractor, Salesforce och Oracle med fullständig ytterligare loggning inaktiverad. 

  För att du ska kunna använda SAP HANA, måste källans slutpunkt vara konfigurerad så att den körs i trigger-baserat läge.

  Vid arbete med SAP Extractor måste målslutpunkten konfigureras att ha primära nycklar.

  För att du ska kunna använda Oracle-källor, måste källdatabasen vara konfigurerad med fullständig ytterligare loggning för alla kolumner i källtabellen.

 • Du måste vara huvudadministratör för att kunna skapa en Enterprise Manager-fjärresurs när du etablerar en koppling med Qlik Enterprise Manager.

  Skapa koppling mellan Qlik Cloud och Qlik Enterprise Manager

 • När du ansluter till datakällor utanför Qlik Cloud kan du behöva lägga till underliggande IP-adresser för Qlik Cloud i din lista över tillåtna adresser.

  Mer information finns i Koppla till datakällor från ett privat nätverk.

Krav för att generera QVD-tabeller

 • Qlik Replicate-licens för Måltyp: Qlik Cloud Landing (Amazon S3 med inställningar som anpassats för hybriddataleverans).

 • Amazon S3-bucket för mellanlagring av data med skrivbehörighet från Qlik Replicate-serverdatorn och läsbehörighet från Qlik Cloud-klientorganisationen.

  Mer information finns Förutsättningar (endast på engelska) i online-hjälpen för Qlik Replicate.

  Varning: Du måste försäkra dig om att mellanlagringszonen är säker. Du kan använda kryptering på servern med Amazon S3-hanterade nycklar eller AWS KMS-hanterade nycklar.
 • Om du vill lagra lagringsplatsdata (QVD) på en lagringsplats som du hanterar själv snarare än Qlik-hanterad lagring behöver du en Amazon S3-bucket. Du kan använda samma Amazon S3-bucket som du använder för att mellanlagra data, men då krävs även skrivbehörighet från Qlik Cloud-klientorganisationen. Du behöver även olika mappar för mellanlagrade data och lagring.

  Om du hanterar lagringsutrymmet går det inte att använda Skapa app från data eller Dataprofil i Analytics Hub.

  Varning: Du behöver se till att den hanterade lagringen är skyddad. Du kan använda kryptering på servern med Amazon S3-hanterade nycklar eller AWS KMS-hanterade nycklar.

Krav för Snowflake

Varning: Det går inte att använda ett Amazon S3-mellanlagringsområde om du vill leverera data till Snowflake.

Begränsningar

Vissa begränsningar gäller för användning av hybriddataleverans.

Vanliga begränsningar

 • Replikering av DLL-ändringar stöds inte. Om du ändrar datakällans schema måste du skapa nya datatillgångar.

 • Det går inte att byta ägare för en datatillgång eller flytta en datatillgång till ett annat utrymme.

 • Automatisk rensning av mellanlagringsområdet stöds inte. Detta kan påverka prestanda. Vi rekommenderar att du rensar manuellt.

 • När du tillämpar ändringar i tabeller i en lagringsdatatillgång sker transaktionen inte på ett enhetligt sätt mellan de olika tabellerna i tillgången. Synkronisering kan uppnås när ändringsbearbetningen har slutförts.

 • Mellanlagringstabeller visas som datauppsättningar i Analytics Hub. Det går inte att använda dessa tabeller i en analysapp.

Begränsningar vid generering av QVD-tabeller

 • Datautrymmen har alltid en standardkapacitet som begränsar lagringsdatatillgångens kapacitet. Varje tabell som behandlas av lagringsdatatillgången ska ha en total storlek, inklusive ändringar, som inte är större än den appstorlek (i minnet) som stöds för standardappar.

Snowflake-begränsningar

 • OAuth-autentisering stöds inte när du ansluter till Snowflake.

 • Alla tabeller skrivs i samma interna schema och alla vyer skrivs i samma datatillgångsschema i lagringen. Därför är det inte tillåtet att ha två tabeller med samma namn i olika scheman i en enda datatillgång för mellanlagring.

  Mer information om tabeller som genereras i Snowflake finns i -struktur för tabeller och vyer som genereras i Snowflake.