Gå till huvudinnehåll

Skapa koppling mellan Qlik Cloud och Qlik Enterprise Manager

PÅ DEN HÄR SIDAN

Skapa koppling mellan Qlik Cloud och Qlik Enterprise Manager

Du måste koppla ihop Qlik Cloud och Qlik Enterprise Manager för att kunna styra replikeringsuppgiften för mellanlagrade data. Det här är en konfigurationsåtgärd du bara behöver göra en gång.

Du kan bara ansluta Qlik Enterprise Manager till en enskild Qlik Cloud-klientorganisation. Enterprise Manager-fjärresursen i Qlik Cloud innehåller inte någon information om den anslutna Enterprise Manager-datorn.

Kopplingen initieras i Enterprise Manager. När den har initierats är kanalen säker och dubbelriktad.

Detta sker i tre steg:

 1. Skapa en registreringsnyckel i Enterprise Manager.

  Observera: Du behöver Admin-behörighet på Enterprise Manager-nivå i Qlik Enterprise Manager för att kunna göra detta.
  1. Klicka på Inställningar i menyfältet längst upp till höger i Qlik Enterprise Manager.
  2. Klicka på fliken Qlik Cloud Services.
  3. Ange adressen till Qlik Cloud-klientorganisationen.

   Exempel: https://minklientorganisation.qlikcloud.com

  4. Klicka på Create Registration Key (Skapa registreringsnyckel).
  5. Klicka på View and Copy Registration Key... (Visa och kopiera registreringsnyckel) och kopiera nyckeln.
 2. Skapa en Enterprise Manager-fjärresurs i Qlik Cloud-klientorganisationen med hjälp av registreringsnyckeln.

  Observera: Bara huvudadministratörer kan göra detta. Om du inte är en huvudadministratör ber du huvudadministratören att skapa Enterprise Manager-fjärresursen.
  1. I Qlik Cloud-klientorganisationen går du till Data Services-startsidan. Klicka på Data Services i launcher-menyn.
  2. Du måste registrera resursen i ett utrymme där resursens användare har rollen Kan använda.

   • Gå till ett befintligt utrymme där användare har rollen Kan använda, eller

   • Skapa ett datautrymme genom att klicka på Lägg till nytt och sedan välja Skapa datautrymme. Ange ett namn för utrymmet och klicka på Skapa. Ge rollen Kan använda till de användare som behöver åtkomst till resursen.

  3. Klicka på Dataresurser.
  4. Klicka på Lägg till Enterprise Manager-fjärresurs.
  5. Ange ett visningsnamn och en beskrivning för resursen.

   Tips: Vi rekommenderar att du väljer ett namn och en beskrivning för resursen så att du kan identifiera vilken Enterprise Manager-server som resursen är ansluten till. Resursen kommer inte att innehålla information som identifierar Enterprise Manager-servern.
  6. Klistra in registreringsnyckeln i Registreringsnyckel.
  7. Klicka på Skapa.

   Nu skapas resursen i Qlik Cloud men du måste etablera kopplingen i Enterprise Manager.

 3. Etablera kopplingen i Enterprise Manager.

  1. Klicka på Inställningar i Enterprise Manager-menyfältet.
  2. Klicka på fliken Qlik Cloud Services.
  3. Klicka på Anslut.

Nu är Enterprise Manager-servern kopplad till Qlik Cloud-klientorganisationen. Dialogen bör nu visa statusen Kopplad och information om den anslutna Qlik Cloud-klientorganisationen.

Du kan verifiera kopplingen i Qlik Cloud-klientorganisationen. Titta under Dataresurser i utrymmet där du skapade Enterprise Manager-resursen. Resursen du skapade bör nu ha statusen Kopplad.

När kopplingen är etablerad skapas automatiskt en användare med namnet Qlik\QCSConnectionBroker i Enterprise Manager. Användaren får admin-behörighet på Enterprise Manager-nivån. Alla förfrågningar från Qlik Cloud till Enterprise Manager görs av den här användaren. Vi avråder från att ändra den här användarens behörighet i Enterprise Manager, eftersom detta kan leda till fel i Qlik Cloud.

Felsöka anslutningen

Om anslutningens status visar Inte kopplad:

 • Kontrollera att nätverksanslutningen mellan Enterprise Manager och Qlik Cloud fungerar.

 • Kontrollera att Enterprise Manager-resursen i Qlik Cloud-klientorganisationen är aktiverad.

 • Kontrollera att anslutningen till Qlik Cloud-klientorganisationen är aktiverad i Enterprise Manager.

När du har kontrollerat att nätverket fungerar och att resursen är aktiverad, klickar du på Försök igen på fliken Qlik Cloud Services i Qlik Enterprise Manager-inställningarna.

Om inte Försök igen leder till statusen Kopplad:

 1. Klicka på Registreringsnyckel > Skapa ny på fliken Qlik Cloud Services i Qlik Enterprise Manager-inställningarna.

 2. Klicka på View and Copy Registration Key... (Visa och kopiera registreringsnyckel) och kopiera nyckeln.

 3. Gå till Qlik Cloud och öppna resursen i  Dataresurser.

  Klicka på Uppdatera registreringsnyckel, klistra in nyckeln och klicka på Uppdatera.