Gå till huvudinnehåll

Datautrymmen

Datautrymmen är styrda områden i Qlik Cloud-klientorganisationen där datatillgångar skapas och lagras. En datatillgång är en målanpassad samling med tabeller. Det är huvudenheten för arbete i Qlik Cloud Data Services.

Mer information om Qlik Cloud Data Services finns i Hybriddataleverans

Åtkomst till ett datautrymme bestäms av medlemskap i utrymmet. Åtkomst till datatillgångarna i ett datautrymme bestäms av roller som tilldelas medlemmar i utrymmet. Det innebär att en användare först måste vara medlem i ett datautrymme, och sedan ha de roller som krävs för att skapa, hantera eller övervaka datatillgångar och resurser i datautrymmet. Medlemmar med roller som tillåter att de konsumerar datatillgångar i ett datautrymme, kan även använda dessa datatillgångar när de bygger appar i personliga, delade och hanterade utrymmen.