Gå till huvudinnehåll

Generera och lagra tabeller

Du kan generera tabeller med en lagringsdatatillgång. Lagringsdatatillgången använder data som har mellanlagrats i mellanlagringsområdet i molnet av en mellanlagringsdatatillgång. Du kan använda tabellerna i exempelvis en analysapp.

Du definierar vilka mellanlagringsdata som ska användas genom att välja en mellanlagringsdatatillgång.

 • Om du mellanlagrade data i en Amazon S3-bucket kan du generera QVD-tabeller.

 • Om du mellanlagrade data i Snowflake kan du generera tabeller och vyer i Snowflake.

Mellanlagringsdatatillgången måste ha katalogiserats, det vill säga datatillgångar i något av följande tillstånd kan inte användas.

 • Ny

 • Klar att köra med en markering att tillgången inte har katalogiserats.

Observera: Det går inte att göra ett delvis urval i tabellerna i mellanlagringsdatatillgången.

Övervaka tabellgenerering

Du kan övervaka status och förlopp för tabellgenerering genom att klicka på Övervaka. När den första laddningen körs kan du visa förloppet i Status för fullständig laddning. När ändringar har bearbetats kan du även visa statusen och förloppet för Senaste batchen med ändringar.

Observera: Data från alla transaktioner i källan fram till tidpunkten som visas i Datatillgången har uppdaterats till är tillgängliga och kan användas från den här datatillgången. Den här informationen är tillgänglig för en datatillgång så snart alla tabeller har laddats och den första uppsättningen ändringar har tillämpats. Om du valde att generera livevyer kan du även visa när livevyer uppdateras.

Du kan visa följande information för varje tabell eller ändring:

 • Tillstånd

  Visar aktuellt tillstånd för tabellen eller ändringen.

  • Slutförd – laddningen eller ändringen har slutförts utan fel.

  • Laddar – tabellen eller ändringen bearbetas.

  • I kö – tabellen eller ändringen väntar på att bearbetas.

  • Fel – ett fel uppstod när tabellen eller ändringen bearbetades.

 • Påbörjad

  Tidpunkten laddningen eller bearbetningen av ändringen började.

 • Avslutat

  Tidpunkten laddningen eller bearbetningen av ändringen avslutades.

 • Varaktighet

  Hur lång tid laddningen eller bearbetningen av ändringen pågick i formatet hh:mm:ss.

 • Behandlade poster

  Antalet poster som bearbetades under laddningen eller ändringen.

 • Kapacitet (poster/sekund)

  Kapaciteten uppdateras inte förrän laddningen är klar.

 • Meddelande

  Visar ett felmeddelande om laddningen eller ändringen inte kunde bearbetas utan fel.

Tabellerna kommer att uppdateras kontinuerligt med nya data, efter hand som mellanlagringsdata uppdateras av replikeringsuppgiften. Varje batch avser poster från en viss tidsperiod. Du kan se tidsperioden för den senaste batchen i Senaste batchen med ändringar.

Du kan även titta på datatillgångskortet på Data Services-startsidan. När Datatillgången har uppdaterats till visar datum och tid för den senaste uppdateringen, bör tabellerna vara tillgängliga under Data i Analytics Hub.

Observera: När du har börjat generera tabeller går det inte att ändra inställningarna eller de datauppsättningar som ingår.

Operationer för lagringsdatatillgången

Du kan utföra följande operationer på en mellanlagringsdatatillgång från tillgångsmenyn på Data Services-startsidan.

 • Öppna

  Detta öppnar lagringsdatatillgången. Du kan visa tabellvyn och information om datatillgången, och övervaka statusen för den fullständiga laddningen och batcher med ändringar.

 • Redigera

  Du kan redigera tillgångens namn och beskrivning, och lägga till taggar.

 • Stoppa

  Du kan stoppa operationen för datatillgången. Datatillgången kommer inte att fortsätta uppdateringen av tabellerna.

 • Återuppta

  Du kan återuppta operationen för en datatillgång från den punkt den stoppades.

 • Ta bort

  Du kan ta bort datatillgången.

Ladda tabeller

Du kan ladda tabeller från mellanlagrade data när datatillgången är öppen och appen körs. Laddningen startar när nästa batch med ändringar har bearbetats.

Om mellanlagrade data är äldre än 96 timmar måste du ladda tabellerna i den mellanlagringsdatatillgång som förser datatillgången med data innan du kör datatillgången.

 • Ladda alla tabeller:

  Klicka på och sedan på Ladda.

 • Ladda specifika tabeller:

  1. Öppna fliken Övervaka.

  2. Välj tabellerna du vill ladda.

  3. Klicka på Ladda tabeller.

Om ett fel uppstod i Replicate-uppgiften måste du ladda mellanlagringsdatatillgången från Replicate-uppgiften innan du kan utföra en laddning i lagringsdatatillgången.