Gå till huvudinnehåll

Skapa en datatillgång för att generera QVD-tabeller

Du skapar en lagringsdatatillgång på Data Services-startsidan. Lagringsdatatillgången hämtar data från Amazon S3-bucketen, konverterar dem till QVD-tabeller och lagrar dem. Tabeller kan lagras i ett lagringsutrymme som hanteras av Qlik Cloud, eller i ett lagringsutrymme som du hanterar. Data uppdateras kontinuerligt från den lokala datakällan.

 1. Klicka på Lägg till ny på Data Integration-startsidan och välj Skapa datatillgång.
 2. I dialogen Skapa datatillgång fyller du i följande fält:

  • Namn: Datatillgångens namn.

  • Utrymme: Specificera datatillgångens målutrymme.

  • Tillgångstyp: Välj Lagringsplats (QVD).

  • Välj Öppna för att öppna datatillgången när den har skapats.

  Klicka på Skapa när du är klar.

 3. Klicka på Välj källdata.

 4. Välj den mellanlagringsdatatillgång du vill använda som källa för lagringsdatatillgången och klicka på Välj. Du kan bara välja Amazon S3-mellanlagringsdatatillgångar.

  Dialogen Inställningar för källa och lagring visas.

 5. Källa

  Välj den datakoppling till Amazon S3-bucketen som används av mellanlagringsdatatillgången. Det är samma bucket som definierats i Replicate-uppgiftens slutpunkt. Kopplingen måste kunna läsas från Qlik Cloud-klientorganisationen.

  Om du inte har någon datakoppling måste du skapa en. Se Amazon S3 (endast på engelska) för mer information.

 6. Lagringsplats

  Välj var du vill lagra QVD-tabellerna.

  • Lagringsutrymme som hanteras av Qlik

  • Lagringsutrymme som hanteras av kunden

   Du kan lagra QVD-tabellerna i en Amazon S3-bucket som du hanterar själv. Välj en datakoppling till den Amazon S3-bucket som ska användas för lagring. Det ska gå att skriva till kopplingen från Qlik Cloud-klientorganisationen.

   Om du inte har någon datakoppling måste du skapa en. Se Amazon S3 (endast på engelska) för mer information.

 7. Mapp som ska användas:

  Välj vilken mapp som ska användas vid lagring av QVD-tabeller i lagringsutrymmet. Om inte mappen finns kommer den att skapas när du kör datatillgången. Du kan lagra QVD-tabellerna i bucketens rotkatalog genom att välja Rot.

  Om du har valt Lagringsplats som hanteras av kunden måste mappens namn följa namngivningsriktlinjerna för Amazon S3.

  Varning: Använd inte en mapp som redan används för en annan datatillgång. I så fall kan datatillgångarna skriva över varandras QVD-tabeller.
 8. Bekräfta dina inställningar genom att klicka på OK. Nu kan du förhandsgranska tabellvyn innan du börjar generera QVD-tabeller.

 9. Spara datatillgången genom att klicka på Spara.

 10. Klicka på Kör så genereras QVD-tabellerna.

Nu genereras QVD-tabellerna om du har använt en mellanlagringsdatatillgång som körs, och redan har gjort en fullständig laddning av mellanlagringsdata.

Observera: När du har kört den första batchen för varje tabell, läggs en kolumn med namnet ”tidsmarkör” till. Här visas den uppdaterade tiden för varje rad.

Om det kommer en batch med ändringar innan den första laddningen är klar, uppdateras inte Data har uppdaterats till i tillgångskortet förrän den första laddningen är klar och den första batchen med ändringar har tillämpats.

Antag till exempel att du laddar en datatillgång som innehåller en ordertabell med en miljon order, och en tabell med orderdetaljer som innehåller 10 miljoner orderdetaljer. Det tar 10 respektive 20 minuter att utföra en fullständig laddning av tabellerna. Ordertabellen laddas först, och sedan orderdetaljerna. Medan ordertabellen laddades infogades en ny order. Så när orderdetaljerna laddas kan information om den nya ordern ingå, och den finns inte ännu i ordertabellen. Ordertabellen och tabellen med orderdetaljer kommer inte att vara fullständigt uppdaterade och synkroniserade förrän den första batchen med ändringar har tillämpats.

QVD-tabeller finns i Qlik Sense-hubben under Katalog. Välj Data i Typer för att se datauppsättningarna.