Gå till huvudinnehåll

Skapa en analysapp med tabeller som genereras av hybriddataleverans

Du kan använda tabellerna som skapats av en datatillgång för lagring i en analysapp. Tabellerna är tillgängliga i Qlik Sense-hubben.

Du kan även använda Snowflake-tabeller i:

 • On-demand-appar.

 • Dynamiska vyer

 • Tredjepartsapplikationer

Skapa en app från en QVD-tabell som genereras med hybriddataleverans

Klicka på Katalog och välj Data i Typer om du vill visa tabellerna.

Klicka på Detaljer på en tabell för att visa information om tabellen. Om du hanterar QVD-lagringsutrymmet själv måste du ansluta tabellen innan du kan använda Skapa app från data eller Dataprofil.

 • Klicka på Dataprofil om du vill visa information om dataprofilen.

 • Klicka på Skapa app från data om du vill skapa en ny analysapp som baseras på tabellen.

Mer information om hur du skapar analysappar finns i Skapa appar och lägga till data.

Ansluta en QVD-tabell

Om du hanterar lagringsutrymmet själv, till skillnad från att använda ett lagringsutrymme som hanteras av Qlik, måste du ansluta datauppsättningen innan du kan använda Skapa app från data eller Dataprofil.

 1. Öppna tabellen.

 2. Klicka på Anslut till datauppsättning.

  Inställningarna för Anslut till datauppsättning visas. Bucketnamn är redan ifyllt.

 3. Lägg till din Åtkomstnyckel och Hemlig nyckel för bucketen som visas.

 4. Klicka på Anslut till datauppsättning.

Nu bör du kunna:

 • Klicka på Dataprofil om du vill visa information om dataprofilen.

 • Klicka på Skapa app från data om du vill skapa en ny analysapp som baseras på QVD-tabellen.

Använda Snowflake-tabeller som genereras med hybriddataleverans

 1. Se till att du har en koppling till Snowflake-databasen där de genererade tabellerna lagras.

  Se Skapa en Snowflake-koppling (endast på engelska) för mer information.

 2. Koppla Snowflake-databasen och lägg till vyerna som du behöver till din app.

  Se Välj och ladda data från en Snowflake-databas (endast på engelska) för mer information.

Det är bästa praxis att använda vyer när du läser data, istället för fysiska lagringstabeller. Mer information om tabeller och vyer finns i-struktur för tabeller och vyer som genereras i Snowflake.

Ladda data

Tabellerna kommer att uppdateras kontinuerligt av datatillgångarna så att de är synkroniserade med datakällan, men en app som använder tabellerna uppdateras inte automatiskt. När appen är klar skapar du ett laddningsschema om du vill att data i appen ska uppdateras kontinuerligt. Du måste fundera på när de schemalagda laddningarna ska ske. Vi rekommenderar att du om möjligt laddar appen vid en tidpunkt när det är sannolikt att tabellerna har uppdaterats med aktuella data.

Mer information finns i Ladda appdata i molnhubben.

Observera: Varje gång appen får nya data måste alla beräkningar i visualiseringarna göras om.
Varning: Om du sparar transaktionshistorik som inte längre är tillgänglig i källan kommer dessa data att förloras när du laddar appen igen.