Gå till huvudinnehåll

Analysera ursprunget till data med påverkansanalys

PÅ DEN HÄR SIDAN

Analysera ursprunget till data med påverkansanalys

Visa ursprunget till datakällorna och apparna med påverkansanalys. I påverkansanalysen får du en grafisk vy över ursprunget till en datauppsättning eller app som visar datainmatningar och -utmatningar.

Ursprungsgrafen visar dataflödet för appar och data i din organisation. Öppna ursprungsgrafen genom att klicka på en app eller datauppsättning och välja Påverkansanalys. Du kan även visa ursprungsgrafen från delavsnittet Detaljer i en datauppsättning

Ursprungsgrafen

A lineage graph showing the dataflow through different nodes

Ursprungsgrafen visar hur data används i appar och datauppsättningar. Den visualiserar appar och datauppsättningar som noder. Varje nod är ansluten med pilar som visar flödet av data. Till exempel kan du se vilka datauppsättningsnoder som används av appnoder och vilka appnoder som genererar datauppsättningar som används av andra appar. Du kan se användning och beroenden för appar och datauppsättningar.

Behörigheter

Du måste kunna se appen eller datauppsättningen för att se påverkansanalysen för objektet från hubben. I ursprungsgrafen kan du se noder som tillhör appar och datauppsättningar som du inte har åtkomst till, men som finns i ursprunget till objektet som valts för analys. För dessa noder kan du visa namnet men du kan inte öppna dem eller se detaljer. Du kan välja att visa påverkansanalysen för dessa noder för att se deras ursprung.

Påverkansanalys är inte tillgängligt som standard i en klientorganisation och måste göras tillgängligt av en huvudadministratör. Se Hantera påverkansanalyser.

Roller

Ursprungsgrafen har stöd för olika roller i din organisation.

Dataadministratörer

För dataadministratörer bidrar ursprungsgrafen till förståelsen av ursprunget till data, och det blir lättare att lägga till metadata och lösa kvalitetsproblem. Grafen förbättrar den operativa effektiviteten genom att det blir lättare att identifiera pipelines för datauppsättningarna, hur de används och potentiella dubbletter.

Apputvecklare och datamodellerare

Ursprungsgrafen ökar tilliten till och förståelsen av datakällor. Se den kompletta historiken för en datauppsättning, vilka program som använder den och identifiera ny information som härletts från en befintlig datauppsättning. Känn dig säker på att du använder rätt data för appen eller datamodellen.

Ursprungsgrafen

Ursprungsgrafen visar noder i ursprunget till en datakälla. Varje nod motsvarar ett steg i ursprunget för den valda datauppsättningen eller appen. Den här ursprungsinformationen kompileras varje gång en app laddas eller data laddas om. Om appen inte har laddats nyligen kan ursprunget vara ofullständigt eller felaktigt.

Följande nodtyper visas i diagrammet med ursprungsgrafen:

 • Datauppsättning: Datauppsättningar är datakällor, som kopplingar eller datafiler. Datauppsättningarna är ofta datakällor som lagts till i ett utrymme eller genererats från en app som en QVD-fil. Datauppsättningsnoder visar platsen för datauppsättningen samt om det är ett delat eller hanterat utrymme.

 • App: Appnoderna motsvarar analysapparna i Qlik Sense som använder datakällorna i ursprunget. Appnoderna visar appnamnet och platsen för appen som QCS (Qlik Cloud).

Noderna som är tillgängliga i ursprungsgrafen är indata till din valda datauppsättning eller appen eller är utdata från din datauppsättning eller app.

Välj en datauppsättning eller app för att utse den till rotnod för påverkansanalysen. Den är märkt med en mörkgrå kantlinje i ursprungsgrafen.

En rotnod

The root node of a lineage graph, with a dark grey border.

Ursprungsgrafen visar antalet indata- och utdatanoder för rotnoden. Indatanoderna är noder som är uppströms från rotnoden. Indatanoder är vanligen datakällor som används av rotnoden eller appar som producerar datauppsättningar som används av rotnoden. Utdatanoderna är noder som är nedströms från rotnoden. Vanliga utdatanoder är appar som använder rotnoden som datakälla eller datauppsättningar som är utdata från rotnoden.

Välj en nod genom att klicka på den. När en nod har valts markeras ursprunget till den noden i grönt och du kan visa tillgänglig nodinformation.

Markerat ursprung för en vald nod med detaljer

A node has been selected, showing its complete lineage through the other nodes highlighted in green.

Noddetaljer

Detaljerna begränsas av din åtkomst till den appen eller datauppsättningen. Detaljerna kan omfatta följande information:

 • Namn

 • Beskrivning

 • Taggar

 • Plats

 • Utrymme

 • Ägare

 • Skapad av

 • Senast ändrad

Om du inte har behörighet att visa appen eller datauppsättningen kan du endast visa namnet.

Navigera i ursprungsgrafen

Klicka och dra för att navigera i ursprungsgrafen. Du kan även använda navigeringsknapparna. Du kan klicka på Home för att centrera ursprungsgrafen på rotnoden. Använd tillbaka- och framåtknappen för att förflytta dig i urvalet.

Navigera i ursprungsgrafen

Navigation buttons for the lineage graph.

Om du vill ändra rotnoden som analyseras väljer du en nod och väljer sedan Påverkansanalys från detaljpanelen.

Filtrera ursprungsgrafen så att den bara visar indata eller utdata för rotnoden. Sök efter specifika noder med hjälp av sökrutan.

Sökruta samt filter för indata och utdata

The lineage graph search box and input and output filters.

Stora grupper med noder i samma position i ursprunget kan döljas till en grupp. Du kan expandera dessa för att visa alla noderna. Du kan även visa en nod i en dold grupp genom att söka efter den.

Noder med dolda noder under

Nodes with collapsed nodes beneath. The collapsed nodes are hidden beneath a Show more option.

Begränsningar

Påverkansanalysen och ursprungsdiagrammet har följande begränsningar:

 • Appar som inte har laddats efter att påverkansanalysen har släppts i Qlik Sense SaaS kommer kanske inte att ha sin fullständiga ursprungsinformation tillgänglig innan de har laddats. Detaljer för vissa noder kan vara begränsade om de inte har laddats efter att påverkansanalysen slogs på för din klientorganisation.

 • Noddetaljer för datauppsättningar utanför din klientorganisation, som SQL Server- eller Google Drive-kopplingar, är begränsade till typen av datauppsättning och namn. REST-kopplingar visar endast att det är REST-data.

Använda ursprungsgrafen

Spåra källan till och användningen av data. Genom att spåra dataursprung blir det lättare att förstå varifrån data kommer och hur de strömmar genom och används i organisationen.

Apputvecklare kan använda ursprungsgrafen för att öka förståelsen och förtroendet för datakällorna. Svara på frågor som:

 • Varifrån kom den här datauppsättningen?

 • Vilka program använder den här datauppsättningen?

 • Finns det andra datauppsättningar som kan härledas från denna?

Apputveckare kan hitta flera datauppsättningar som är relaterade till ett ämnesområde. Genom att titta på ursprunget för datauppsättningen kan du se varifrån de kommer och vilka andra appar som använder dessa data.

Dataadministratörer kan använda ursprungsgrafen till att förbättra den operativa effektiviteten, samarbetet och datakvaliteten. Svara på frågor som:

 • Vilka datauppsättningar används inte i appar?

 • Vilka datauppsättningar kan vara kopior?

 • Går det att förenkla pipeline för data och omvandlingar?

 • Vilka är effekterna nedströms vid en förändring av en datauppsättning någonstans i pipeline för data?

Exempel: Hitta datauppsättningar med ursprungsgrafen

Som apputvecklare kan din dataadministratör tillhandahålla datauppsättningar som du vill utveckla appar från. I det här exemplet sade dataadministratören att QVD-filer som är utdata från appen QVD Output-2 skulle användas. Om man tittar på det delade utrymmet där QVD-filerna är utdata är det inte omedelbart uppenbart vilka datauppsättningar jag bör använda.

QVD Output-utrymme

The QVD Output space, showing all the QVD files sotre in it. Many are similarly named.

Klicka på på en av datauppsättningarna, i det här fallet EmployeeData och välj sedan Påverkansanalys.

En påverkansanalys av EmployeeData

Impact analysis of the QVD file EmployeeData.

Genom att följa ursprunget uppströms kan du se att datauppsättningen är utdata från QVD Output-2. Välj QVD-Output 2 och visa sedan påverkansanalysen.

Påverkansanalys för QVD-Output-2

The impact analyiss of the app QVD-Output2

Nu kan du se alla utdata från QVD-Output-2 och veta vilka datakällor som du ska använda i appen.

Exempel: Diagnostisera dataproblem med ursprungsgrafen

Som apputvecklare har du en klient som använde en av dina appar, App7, och rapporterade att vissa data verkar vara gamla i appen. Det verkar vara okej när du kör laddningsskriptet så du öppnar Påverkansanalys för appen och tittar på dess utdata. När du tittar på detaljerna för varje QVD-fil som är källa ser du att en, Support, inte har laddats på sju dagar.

Detaljer om Support

Details in lineage graph for the node Support.qvd. In the details, you can see that it was last modified 7 days ago.

Du kan avgöra vem som är appägare och kontakta denna för att undersöka närmare.

Exempel: Utvärdera effekter nedströms

Som dataadministratör planerar du att göra uppdateringar av laddningsskriptet och utdata till en äldre app som behandlar kopplingsdata. En påverkansanalys av appen som bearbetas, QVD-Output-1, kan avgöra effekten nedströms för att se vilka utdata som fortfarande används.

Påverkansanalys för QVD-Output-1

An impact analysis of the app QVD-Output-1.

Det finns flera appar nedströms som använder utdata från QVD-Output-1. Välj apparna för att se appägarna.

Detaljer för App1

The details for the app App1. This app uses a large number of qvds output from QVD-Output-1.

Innan du gör planerade ändringar behöver du prata med appägarna för att se till att appens funktioner inte påverkas av planerade ändringar.

Exempel: Identifiera redundanser i pipeline för data

Som dataadministratör bestämmer du dig för att granska pipeline för data för att identifiera tillfällen att förenkla och konsolidera pipeline. Du vet att det finns två appar som behandlar data från en av dina kopplingar. Välj en av apparna för påverkansanalys och välj sedan datakopplingen för att visa dess påverkansanalys.

Påverkansanalys för datakopplingen

An impact anaylsis of the node of the data connection, showing the full scope of the downstream data lineage. There are two apps using this data source to output a large number of QVD files that are used by 4 apps.

Det finns två processorappar som har QVD:er som utdata från den här kopplingen. Det finns vissa likheter i utdata för de två apparna. Det kan finnas redundanser här som går att konsolidera i en enda processorapp och potentiellt färre utdata. Undersök dessa appar och deras utdata mer noggrant för att se om det går att effektivisera.