Gå till huvudinnehåll

Tagga datauppsättningar

PÅ DEN HÄR SIDAN

Tagga datauppsättningar

Taggar (kallas även metataggar) används som hjälp att hitta och strukturera data. Användare som bidrar med data anger och använder taggar i fritt format i datauppsättningar för att uppnå bättre sökfunktion och kategorisering. Verktyget är användbart för dataadministratörer som av olika anledningar behöver filtrera efter vissa typer av datatillgångar, till exempel för att allokera resurser för kostnadscenter, segmentera försäljnings- och marknadsföringsorganisationer, samt designa en strategi för behörigheter och styrning. Apputvecklare och dataanvändare använder taggar för att identifiera datauppsättningar och arbeta mer effektivt och strukturerat.

Från fliken Startsida i hubben går du till Dina data. Du kan även gå till Katalog och filtrera på TyperData.

  1. Välj Öppna datauppsättning, öppna ikon menyn Mer-menyn och välj Redigera. En ruta visas där du kan redigera datauppsättningens Namn, Beskrivning och Taggar. Taggar som redan har använts i datauppsättningen visas i listan.

  2. I rutan Taggar skriver du taggar som består av en valfri teckensträng (blanksteg och specialtecken kan användas, med högst 31 tecken över flera taggar). Skriv varje tagg för sig och Spara sedan de nya taggarna. Du kan ta bort enskilda taggar genom att välja x på dem.

  3. Använd användarkonfigurerade metataggar i datauppsättningar och få bättre sökning och filtrering
    Post för datauppsättningstaggar
  4. Öppna fliken Katalog om den inte är öppen. Välj Data i listrutan Typer.
  5. Välj Alla filter för att öppna panelen Filter till vänster, rulla längst ned och ange Taggar för att filtrera datauppsättningar.
  6. Filtrera datauppsättning på använda taggar

Behörigheter

Behörigheter krävs för att kunna använda taggar i datauppsättningar. Åtgärden att tagga datauppsättningar motsvarar den vidare behörigheten Redigera och använda egenskaper för datakälla i utrymmet. Mer information finns i Hantera behörigheter i delade utrymmen eller Hantera behörigheter i hanterade utrymmen.

  • Tagga data > Redigera och använda egenskaper för datakälla i utrymmet

Exempel