Gå till huvudinnehåll

Konfigurera datauppsättningens egenskaper

PÅ DEN HÄR SIDAN

Konfigurera datauppsättningens egenskaper

Du kan använda egenskaper för att skapa associationer mellan datauppsättningar och specifika dataefterlevnadsstandarder. Detta är en värdefull funktion för dataadministratörer som är ansvariga för dataskydd och att regionala och branschspecifika sekretesskrav efterlevs.

Från fliken Startsida i hubben går du till Dina data. Du kan även gå till Katalog och filtrera på TyperData.

  1. Välj Öppna datauppsättning och sedan fliken Egenskaper. Egenskaper som redan har använts på datauppsättningen visas i listan.

  2. Visa eller använd tillgängliga egenskaper genom att välja Lägg till egenskap.

  3. Applying properties to a dataset

  4. Välj den relevanta egenskapen så visas den i listan med egenskaper för den datauppsättningen. När listan har fyllts visas värden som kan väljas för egenskaperna (Ja/Nej). Välj eventuella ytterligare relevanta egenskaper och ange värden för dem. Observera att dessa egenskaper definieras av användaren via den här processen. Data som ska ingå i dessa kategorier identifieras inte automatiskt.

     

    Den sista egenskapen är en anpassad egenskap som listas som Ämnesområde. Om du vill använda en anpassad egenskap för datauppsättningen väljer du egenskapen och anger ett beskrivande värde som identifierar datauppsättningen med den policyn eller gruppen. När dessa egenskaper och associerade värden används, visas egenskaperna och värdena på sidan Detaljer för varje datauppsättning. Du kan till exempel välja Ämnesområde och beskriva den med värdet ”internt”. När du är klar kommer ”Ämnesområde” att listas med värdet ”internt” på sidan Detaljer.

Behörigheter

Behörigheter krävs för att kunna redigera och använda egenskaper. Leta efter egenskapen Redigera och använda egenskaper för datakälla i utrymmet. Mer information om detaljerna i de här avsnitten finns i Hantera behörigheter i delade utrymmen eller Hantera behörigheter i hanterade utrymmen.

Exempel