Gå till huvudinnehåll

Förstå data med hjälp av katalogverktyg

Datakatalogverktyg hjälper dig få en bättre dataeffektivitet och samtidigt upprätthålla säkerheten och efterleva standarder. Dataanalytiker och affärsgrupper behöver åtkomst till metadata som är av avgörande betydelse för verksamheten, och kunna använda användardefinierade taggar och kategoriegenskaper. Dataadministratörer kan verifiera att datainnehållet är korrekt och optimera datautforskningen genom att tilldela och redigera affärsmetadata (namn, beskrivningar, termer, taggar och egenskaper). Business Intelligence-användare och apputvecklare kan konfigurera anpassade taggar, använda egenskaper och bläddra i datauppsättningar och profilstatistik för att säkerställa att datauppsättningar är lätta att hitta och innehåller rätt information.

Katalogverktyg är tillgängliga för nya och befintliga datauppsättningar som användare har åtkomst till i sina personliga och delade utrymmen. Användare kan se in i datafiler, vilket ger insikter och hjälper dem fatta beslut om data. Användare kan se varifrån data kommer, vilken typ av data det är och hur de kan analyseras och användas på bästa sätt. Med hjälp av den här informationen kan användaren avgöra om det är bäst att skapa en ny app med dessa data, eller ladda data i en befintlig app.

Följande katalogverktyg är tillgängliga i molnhubben för datautforskning och hantering av affärsmetadata:

  • Visa detaljer för datauppsättning: Affärsinformation och teknisk information om datauppsättningen kan granskas här. Detaljerna omfattar källfil, tidsmarkörer för skapad och senast ändrad, skapad av, storlek, använda taggar och egenskaper. En komplett lista finns i Visa datauppsättningens detaljer.
  • Tagga data för bättre sökfunktion:Taggar är metataggar som kan filtreras, och som hjälper användaren att strukturera och göra upptäckter i data. Användare skapar associationer till taggar som kan användas i sökningar för snabb åtkomst till och identifiering av relevanta datatillgångar. See Tagga datauppsättningar for instructions on tagging your datasets.
  • Dataprofilvyer och exempeldata:Katalogen profilerar dina datauppsättningar med statistik som namn, datatyp, exempelvärden, vanligaste värden, värdefrekvens och antal distinkta värden. Users select profile statistics of interest to uncover trends and anomalies in the data. I Profilera data finns fältdatavisualiseringar och en lista med tillgänglig profilstatistik.
  • Datauppsättningens egenskaper:Vilka standarder för datastyrning som används varierar stort i olika regioner och branscher. De flesta dataprocesser påverkas på något sätt av behovet av att skydda data genom att begränsa åtkomsten. För att tillgodose regionala och globala standarder och policyer för datasekretess och datakänslighet, tillhandahålls egenskaper som kan konfigureras av användaren för att identifiera datauppsättningar med anpassade och sektorspecifika kategorier. Läs mer i Konfigurera datauppsättningens egenskaper.
  • Skapa en app från dina data: Qliks data först-metod erbjuder en möjlighet att ladda upp datafiler och få insikter om data innan du skapar en app. Detta är ett viktigt element i arbetsflödet från rådata till analysfärdiga data. I Skapa en app från data finns information om att skapa en app från data, och i Lägga till data från uppladdade datafiler kan du läsa om att ladda upp datafiler till en befintlig app.