Gå till huvudinnehåll

Utforma appar och visualiseringar

När du skapat en app och lagt till data kan du börja designa arken och visualiseringarna i appen.

Du kan ändra appens utseende baserat på de standarder du väljer. Alla ark i appen ändrar utseende. Mer information finns i Styla en app.

Ark strukturerar dina idéer och syftet med appen. Ett ark är där diagram och tabeller för datavisualisering placeras. En app kan innehålla flera ark. Urvalen som du gör påverkar visualiseringarna oavsett vilka ark de finns på. Mer information finns i Strukturera en app med hjälp av ark.

Urval och formatering påverkar alla ark i en app

Styling a sheet with selections and background color

Med visualiseringar kan du presentera information så att dina appanvändare kan tolka och utforska den. Till exempel ett stapeldiagram som jämför försäljningssiffror för olika regioner, eller en tabell med exakta värden för samma data. Bra visualiseringar hjälper dig att snabbt göra en korrekt tolkning av data som visas. Mer information om visualiseringarna i Qlik Sense finns i Qlik Sense-visualiseringar. Mer information om hur du skapar visualiseringar finns i Skapa och redigera visualiseringar.

Du kan ladda upp bilder till appens mediebibliotek för användning i appen. Mer information om att hantera bilder i ditt mediebibliotek finns i Ladda upp bildfiler till mediebiblioteket och Ta bort bildfiler från mediebiblioteket.