Gå till huvudinnehåll

Gå från klienthanterad Qlik Sense till Qlik Sense SaaS

En flytt till Qlik Sense SaaS från Qlik Sense Enterprise för Windows kan hjälpa organisationen att:

  • Minska den totala kostnaden för ägandeskap av era Qlik-lösningar.
  • Automatisera hanteringen av rättigheter och versionsuppgraderingar.
  • Uppnå bättre systemprestanda och styrning.

Qlik Analytics Modernization Program (AMP) kan underlätta organisationens övergång från klienthanterad Qlik Sense till Qlik Sense SaaS. Mer information finns i Qlik Analytics Modernization Program.

Det här delavsnittet i dokumentationen kan hjälpa olika typer av användare att förstå skillnaden mellan plattformarna.

Använda olika versioner av Qlik Sense

Lär dig mer om skillnaderna mellan de olika Qlik Sense-plattformarna.

Driftsättningskonfiguration för Qlik Sense Enterprise SaaS

Lär dig om att konfigurera Qlik Sense Enterprise SaaS.

Appar som publiceras till Qlik Sense Enterprise SaaS från Qlik Sense Enterprise on Windows

Lär dig om användningen av och begränsningarna för appar som publiceras till Qlik Sense Enterprise SaaS.

Distribuera appar från Qlik Sense Enterprise on Windows till Qlik Sense Enterprise SaaS

Lär dig konfigurera driftsättningarna för appdistribuering från Qlik Sense Enterprise on Windows till Qlik Sense Enterprise SaaS.